SPR-RSČ k tématu Místní rozvoj a dotace z EU

Více pravomocí obcím, zastupitelstvům, přímá vol. starostů. Dotace z EU jsou jen přeléváním části peněz, které jsme sami do fondu EU poslali

Přímá volba starostů a uvolnění předpisů svazujících činnost zastupitelstev jako samosprávných orgánů. Místní rozvoj je možné teprve tehdy, kdy si místní společenství občanů bude moci rozhodovat o všech svých záležitostech, a ne se do posledního písmene řídit centrálními předpisy. Zřízení čtrnácti krajů odčerpává obrovské množství peněz, kterými mohly disponovat obce ke svému rozvoji. Dotace z Evropské unie jsou jenom zastíracím názvem pro okrádání občanů. Občané přece platí daně, ze kterých vláda část posílá do Bruselu. Tam je doslova prožerou úředníci, včetně těch údajně zastupujících Českou republiku. Ten ubohý zbytek, který se potom dostane zpátky do naší republiky, lze nejlépe charakterizovat dětskou říkankou starou desítky let. „My máme maso, maso je v míse, mísa je v Moskvě, ó my se máme“.