SPR-RSČ k tématu Kultura

Naše kultura je evropská, křesťanská, řecko-římská. Tu musíme spolu se svým rodným jazykem rozvíjet. Multikulturalismus národ zničí 

Naše území bylo v dějinách vzdělanostním a kulturním centrem, ovlivňujícím i celý tehdejší svět. Na těchto základech musíme obnovit tradiční přístup k formování mladé generace. Jedině tak můžeme zformovat národ silný, sebevědomý a schopný obstát v měnícím se světě. Se zhoršujícími se podmínkami v Africe a Asii danými nejenom vnějšími vlivy, ale především chováním tamních obyvatel bude narůstat tlak na stěhování lidstva, které dosáhne gigantických rozměrů. Neutonout v takovém moři je možné jenom tehdy, když naše kultura nebude jenom prázdným slovem anebo vzpomínkou v paměti, pečlivě vymazanou z učebnic dějepisu. Neutonout znamená sice se pilně učit cizím jazykům, ale zároveň pěstovat i jazyk rodný. Jeho prznění politiky a umělci je tak odporné, že to již s naší mateřštinou nemá nic společného.