TOP 09 k tématu Spravedlnost a stav justice

TOP 09 prosadí zrušení zbytečných regulací. Zrychlíme práci soudů a vytvoříme přehledný informační systém shrnující povinnosti podnikatele 

TOP 09 zruší zbytečné regulace a za každou nově přijatou regulaci zrušíme alespoň jednu stávající. Zvýšením srozumitelnosti zákonů posílíme důvěru občanů ve spravedlnost a transparentní rozhodování soudů. Zavedením závazných lhůt pro vydání soudních rozhodnutí všude tam, kde je to možné, zrychlíme práci soudů. TOP 09 zvýší kárnou odpovědnost soudců a státních zástupců, což povede k větší výkonnosti soudů, aniž by byla narušena soudcovská nezávislost.

Prosadíme, aby k ústavním změnám docházelo pouze výjimečně a teprve po důkladné debatě s odbornou i laickou veřejností. TOP 09 posílí odpovědnosti státu za nezákonně udělené pokuty finanční penalizací odpovědných úředníků. Prosadíme novou právní úpravu týkající se soudních znalců, obsahující zejména povinné zkoušky prozkoumávající jejich kompetentnost. Vytvoříme přehledný informační systém obsahující seznam povinností pro podnikatele, který jim usnadní jejich živnost.

Video Plíšek o prioritách ministerstva spravedlnosti
video

Plíšek o prioritách ministerstva spravedlnosti

Plíšek o prioritách ministerstva spravedlnosti

Plíšek o milosti pro Jiřího Kajínka

Plíšek o prezidentské amnestii

Plíšek a Levová o exekucích

Plíšek a Pelikán o korupci

Nováková, Ondráček, Plíšek a Blažek o korupci

Pikal, Plíšek a Pelikán o vymahatelnosti práva