Realisté k tématu Zahraniční politika

Hlavní národní zájmy jsou bezpečnost a hospodářská prosperita. Těm musí sloužit také členství v NATO a EU. Přínos EU v poslední době klesá

Státy se vždy nachází mezi rozkvětem a zánikem. Proto jsou hlavní témata zahraniční politiky bezpečnost a hospodářská prosperita. K uskutečňování těchto národních zájmů státy používají prostředky, které se mění v čase. Proto se mění i vztahy s našimi partnery. Realisté ví, že nic v politice není „na věčné časy“. Naši partneři nám mohou za určitých okolností zároveň prospívat a škodit. Protože i oni slouží svým národním zájmům.

Klíčová opatření:
Vzhledem k velikosti naší země je účelné zaměřit zahraniční politiku pouze na některé otázky, regiony a země. Hlavní pozornost by přitom měla být věnována bezpečnosti a ekonomické diplomacii. NATO je spolek národů, který zajišťuje naší bezpečnost. EU má sloužit zejména našim ekonomickým zájmům. EU nám dosud přináší prospěch, ale přibývají i nevýhody. Ty se týkají zejména toho, že nám demokraticky nelegitimizovaná bruselská byrokracie vnucuje regulace, které škodí našim národním zájmům. Rostoucí tlak může vést k úvahám o opuštění EU.

Video Politické spektrum - Volby 2017
video

Moroz o budoucnosti ČR v EU

Moroz o budoucnosti ČR v EU

Moroz o EU

Moroz o budoucnosti ČR v EU

Moroz o EU a regulaci zbraní

Moroz o bezpečnosti v Evropě

Moroz o budoucnosti ČR v EU