SPDV k tématu Zahraniční politika

Česká republika musí být spolehlivým a aktivním členem Evropské unie 

Zaměření zahraniční politiky a vztahu k jiným státům by mělo především vycházet z naší orientace na západ. Ani kvůli zdánlivé ekonomické výhodnosti se nesmíme podbízet zemím jako Rusko nebo Čína. Tato výhodnost by se velmi rychle změnila v ekonomické područí, jak dnes vidíme například u Srbska. Našimi hlavními partnery jsou demokratické evropské země. Též bychom měli ctít orgány Evropské unie, jejíž jsme součástí. Díky EU mohou naše firmy obchodovat bez byrokratických omezení, lidé mohou volně cestovat. Málokdo si dnes vzpomene, jak složité to bylo dřív. Proto odmítáme dvojaké pojetí současné zahraniční politiky vůči EU, která bohužel souzní s nechvalným čecháčkovstvím. Co je pro nás výhodné, mlčky přijímáme, aniž poděkujeme, co je pro nás nevýhodné, to odmítáme a obviňujeme „evropský diktát“. Vlastností čestného a silného národa je využívání výhod, ale strpění některých nevýhod v zájmu celku. V tomto duchu by se měla odehrávat naše zahraniční politika. 

Video Politické spektrum
video

Vančatová o postavení ČR v EU

Vančatová o postavení ČR v EU

Vančatová o euru

Vančatová o členství ČR v NATO