KDU-ČSL k tématu Zemědělství a životní prostředí

Chceme návrat k zodpovědnému hospodaření. Budeme bránit půdu před zbytečnou výstavbou na zelené louce a bojovat proti suchu a povodním 

Zdravá země a zdravé potraviny jsou důležitou součástí kvality života.

Proto podporujeme zodpovědné hospodaření, péči o krajinu a boj proti suchu a povodním.

Co prosadíme: Zvýšení soběstačnosti ve výrobě potravin s důrazem na vysokou kvalitu. Udržení 35% kofinancování rozvoje venkova z národních zdrojů. Podporu akumulace vody v krajině. Zastavení úbytku zemědělské půdy a přenesení výstavby průmyslových hal do tzv. Brownfieldů. Zřízení fondu nepojistitelných rizik pro krytí ztrát za sucha, či naopak extrémních dešťů. Motivaci zemědělců hospodařit na menších pozemcích odolnějších vůči erozi. Zákon o minimálním podílu českých potravin v obchodních řetězcích.

Zabránění dovozu potravin, které neplní přísné hygienické normy ČR. Správu vodního hospodářství pod ministerstvem zemědělství. Větší recyklaci odpadů a přísnější normy pro nebezpečný odpad. Prosazení principů udržitelného rozvoje – co je ekologické, musí být ekonomické a naopak. Větší zapojení občanů do ochrany životního prostředí.

Video Jurečka o prioritách ministerstva zemědělství
video

Jurečka o prioritách ministerstva zemědělství

Jurečka o prioritách ministerstva zemědělství

Davis, Jurečka, Faltýnek, Holík, Váňa, Zahradník, Pavera a Kováčik o privatizaci Budvaru

Jurečka o privatizaci Budvaru

Jurečka o nových pravidlech pro národní parky

Jurečka a Faltýnek o kvalitě potravin

Pavera, Jurečka a Holík o podpoře malých a velkých zemědělců

Váňa, Jurečka a Zahradník o podpoře malých a velkých zemědělců

Jurečka o podpoře malých a velkých zemědělců

Davis, Jurečka a Faltýnek o ceně másla

Jurečka o ceně másla