RČ k tématu Zahraniční politika

Radostné Česko je proevropské a prozápadní, budoucnost Česka je v dále se integrující Evropské unii, která však musí projít reformou 

Evropská unie musí snížit administrativu a regulace, jimiž brzdí rozvoj ekonomik celého kontinentu. Integrace by měla jít směrem k federalizaci a sbližování politik členských států v případě zahraničí a obrany, a naopak by se do pravomocí členů mělo vrátit právo rozhodovat o tisícovkách regulací ošetřujících vše od dětských hřišť po stavební či průmyslové normy. Místo regulací a množení předpisů skutečně dotáhnout do konce sen zakladatelů EU a vytvořit skutečně jeden volný trh zboží, osob a kapitálu. Příklad roamingu dokazuje, že společný trh je v mnoha směrech iluze, snaha regulovat platy a pohyb zaměstnanců ze strany Francie rovněž. Euro by Česko mělo přijmout až ve chvíli, kdy projde testem další měnové či hospodářské krize. Česko by mělo dál pěstovat proevropskou orientaci a být i v Evropě věrným spojencem Ameriky. Vzhledem k historické zkušenosti by mělo dál prosazovat ochranu lidských práv a zasazovat se za jejich ochranu.

Video Politické spektrum
video

Buzek o postavení ČR v EU

Buzek o postavení ČR v EU

Buzek o postavení ČR v EU

Buzek o euru