STAN k tématu Místní rozvoj a dotace z EU

MMR by mělo být více ministerstvem regionů. Principy čerpání fondů EU musí být účelnost, jednoduchost, včasnost a plánovitost 

Ministerstvo pro místní rozvoj by mělo být daleko více ministerstvem regionů a centrálním koordinátorem regionální politiky, formované odspoda za účasti všech klíčových partnerů v území. Musíme více využít existujících nástrojů regionálních stálých konferencí a národní stálé konference i za účelem řízení regionálního rozvoje ČR.

Čerpání fondů EU v ČR musí být daleko profesionálně řízeno. Základními principy by měla být účelnost, jednoduchost, včasnost, průběžnost a plánovitost. MMR by mělo mít daleko silnější roli v rámci koordinace jednotlivých operačních programů. Jejich počet by se měl snížit, mělo by dojít k většímu využití tzv. integrovaných nástrojů, které by měly zajistit synergii, podporu opravdu potřebných projektů a provázanost městského prostoru s venkovským.

ČR by měla být daleko aktivnější ve vyjednávání s EU tak, abychom mohli využít peníze EU na potřebné projekty, nikoliv na věci, na které „zbyly“.

Video Kulhánek o prioritách ministerstva pro místní rozvoj
video

Kulhánek o prioritách ministerstva pro místní rozvoj

Kulhánek o prioritách ministerstva pro místní rozvoj

Kulhánek o sociálním bydlení

Kulhánek o ekonomické výhodnosti členství v EU

Kulhánek o dotacích z evropských fondů

Kulhánek a Nekolová o drahém bydlení

Horáček, Kulhánek, Antoš a Šlechtová o novele stavebního zákona

Šlechtová, Kulhánek, Nekolová a Baxa o prioritách ministerstva pro místní rozvoj