ODS k tématu Zemědělství a životní prostředí

Podpora drobného podnikání a zemědělství na venkově, rovné podmínky pro malé i velké farmy, konzervativní ochrana životního prostředí 

Nejdůležitějším prvkem zemědělství a rozvoje venkova je pro nás svobodný a aktivní občan. Proto považujeme za základní článek života na venkově živnostníky, drobné podnikatele a malé a střední zemědělce. Stát by měl venkov podporovat i chránit a zajistit nediskriminační podmínky pro rozvoj drobného venkovského podnikání v oblasti zpracování produktů z vlastní zemědělské výroby, v řemeslné výrobě a ve službách, včetně turistiky.

Péče o životní prostředí je přirozeným základem životního stylu každého odpovědného občana. Musí být založena na odbornosti, nikoli na ideologiích, které ohrožují svobodu lidí a ve svém důsledku likvidují i samotné základy ochrany přírody. Lidé musejí pečovat o přírodní dědictví, které zachovaly předchozí generace, a zároveň tyto kvality předat generacím příštím. Věříme, že díky novým technologiím mohou lidé uspokojit své rostoucí nároky a zároveň se chovat ohleduplně k přírodnímu bohatství.

Video Zahradník o prioritách ministerstva zemědělství
video

Zahradník o prioritách ministerstva zemědělství

Zahradník o prioritách ministerstva zemědělství

Davis, Jurečka, Faltýnek, Holík, Váňa, Zahradník, Pavera a Kováčik o privatizaci Budvaru

Holomčík, Faltýnek, Zahradník a Kováčik o privatizaci Budvaru

Zahradník o privatizaci Budvaru

Holík a Zahradník o nových pravidlech pro národní parky

Davis, Zahradník a Faltýnek o nových pravidlech pro národní parky

Zahradník o nových pravidlech pro národní parky

Zahradník o kvalitě potravin

Váňa, Jurečka a Zahradník o podpoře malých a velkých zemědělců

Zahradník o podpoře malých a velkých zemědělců

Holík, Kováčik, Zahradník a Faltýnek o ceně másla

Zahradník o ceně másla