RČ k tématu Zemědělství a životní prostředí

Přehodnotit zemědělskou politiku a podporovat hlavně malé a střední podniky. Začít pečovat o krajinu 

Zachovat samostatná ministerstva zemědělství a životního prostředí. Katastrofální sucha i povodně posledních dekád ukazují, že jsme se ke krajině chovali a chováme macešsky. Cestou k minimalizaci dopadů sucha i záplav je obnovit původní schopnost krajiny udržet vodu šetrným lesním hospodařením, omezením pěstování řepky a podobných plodin devastujících půdu a odebráním podpory, pokud se na pozemku tyto rostliny pěstují příliš často. Podpora rozčlenění velkých ploch na menší celky, podpora původních odrůd a plemen a omezení dotací velkým agropodnikům a potravinářským kolosům. Podpora chovu skotu nejen kvůli mléku, ale i produkci chlévské mrvy, které je nedostatek a je nepostradatelná. Obnova rybníků a návrat toků řek a potoků do původních koryt. Revitalizace pozemků, kde se v 60. až 80. letech budovala meliorace a voda se odvedla trubkami pryč. Podpora nových zdrojů energie. Ne paušálním dotacím, aby nedocházelo k tunelům jako v případě řepky nebo solárních elektráren. 

Video Politické spektrum
video

Buzek o potravinové soběstačnosti ČR

Buzek o potravinové soběstačnosti ČR