Rozumní k tématu Zemědělství a životní prostředí

Rozumní chtějí, aby ČR byla potravinově soběstačná. Zákonem nařídit obchodním řetězcům přijímat kvalitní a bezpečné produkty českých výrobců 

Rozumní chtějí, aby ČR byla potravinově soběstačná. Zákonem nařídit obchodním řetězcům přijímat kvalitní a bezpečné produkty českých výrobců. Naše zemědělské potraviny jsou díky kontrolám daleko bezpečnější než potraviny z původních zemí EU. U nás by se nemohlo stát, že by se našimi vejci, které by byly nedostatečnou kontrolou kontaminované, tak jako v Nizozemí a Belgii, nakazila skoro celá EU.

Je potřeba a o to se Rozumní zasadí, pokud budou zvoleni, aby se staré státy EU nechovali k ČR jak ke své kolonii. EU nám nařídila omezit produkci mléka a dnes je katastrofální nedostatek másla. Životní prostředí se ničí zemědělskou velkovýrobou, kdy se na lánech, mnohdy větších než za minulého režimu, pěstuje řepka olejná či kukuřice. Protože majitelé těchto velkokapacitních zemědělských podniků nemají žádných vztah k půdě, tak se obdělávání těchto lánů děje proti všem zásadám zdravého rozumu. Místo po vrstevnicích tak svisle, což má za následek erozi půdy a lokální záplavy.

Video Hannig o potravinové soběstačnosti
video

Hannig o potravinové soběstačnosti ČR

Hannig o potravinové soběstačnosti ČR

Zickler a Hannig o potravinové soběstačnosti