NáS k tématu Kultura

Hlavními cíli je obnova soběstačnosti republiky, zachování kulturního dědictví a odmítnutí snahy o potlačení národní hrdosti 

V prvé řadě se musíme zaměřit na rozvoj a ochranu historických a kulturních tradic. Součástí je také obnova soběstačnosti republiky, zachování kulturního dědictví a odmítnutí snahy o potlačení národní hrdosti. Namístě je také zachování kulturního dědictví. Samotný název strany Národ Sobě čerpá svou inspiraci v historii naší země, kdy tento nápis je slavnou ikonou Národního divadla a symbolizuje sílu toho národa, soudržnost a schopnost prosadit společné zájmy. Kultura a umění by měly být vždy zdravým svědomím národa.