Cesta k tématu Kultura

Podpora národní kultury a děl našich velikánů; podpora kultury oslovující „srdce a hlavu“; prosazení apolitičnosti veřejnoprávních médií 

Podporujeme kulturu, která je vyjádřením lidské kreativity za účelem inspirace a povznesení lidského ducha.

Prosazujeme:
- skutečnou apolitičnost a objektivitu veřejnoprávních médií
- nové, vyvážené nastavení pravidel pro OSA, bez současných excesů

Podporujeme:
- tradiční kulturu českého národa vč. jazyka
- vydávání knih velikánů naší kultury, například Jana Amose Komenského, a zajistit jejich dostupnost ve školách a knihovnách
- dostupnost a vybavenost veřejných knihoven
- veřejné galerie, muzea a regionální divadla za podmínky průhledného hospodaření a zachování alespoň částečného fungování trhu
- národní kulturní a architektonické památky zasluhující náležitou úctu
- větší vliv veřejnosti v otázkách zásahů do národního památkového fondu