Zelení k tématu Kultura

Navýšíme podporu kultury na 1,5 % státního rozpočtu a zefektivníme práci ministerstva kultury. Podpoříme umění ve veřejném prostoru 

Kultura a kvalitní umění jsou významné pro utváření soudržné společnosti a posilování demokratických a humanistických hodnot, proto je stát zodpovědný za jejich soustavnou podporu. Zajistíme vyšší podporu nekomerční a alternativní kultuře, která často přináší neocenitelné hodnoty. Navýšíme podporu na kulturu minimálně na 1,5 % ročního státního rozpočtu a zefektivníme práci ministerstva kultury.

Veřejný prostor potřebuje nové umění. Zavedeme povinnost věnovat 2 % z rozpočtu každé veřejné stavby na vysoutěžená umělecká díla. Umění ve veřejném prostoru má vliv na jeho uživatele, snižuje patologické chování a má nezanedbatelný pozitivní ekonomický dopad na danou lokalitu.

Památkovou péčí rozumíme nejen ochranu budov, ale i charakteru ulic, čtvrtí, oblastí, měst i krajinného rázu. Památky nestačí jen konzervovat, chceme je i udržovat při životě a přístupné lidem. Podpoříme také veřejné knihovny a bezplatný vstup do veřejných muzeí a galerií.

Video Bartlová o prioritách v kultuře
video

Bartlová o prioritách v kultuře

Bartlová o prioritách v kultuře

Bartlová o financování kultury

Bartlová o kultuře menšin

Bartlová o oligarchizaci médií

Bartlová o veřejnoprávních médiích

Procházka a Bartlová o financování kultury

Lacina a Bartlová o kultuře menšin

Rozner a Bartlová o kultuře menšin

Maiello, Blaha, Bartlová a Lacina o financování kultury

Jakubec, Procházka, Lacina a Bartlová o památkovém zákonu

Kandidáti o památkové péči

Kandidáti o výrocích kardinála Dominika Duky