ODS k tématu Kultura

Nastavení jednoduchých a spravedlivých kritérií pro zachování kulturního dědictví, podpora tradičních kulturních spolků a institucí 

Kultura musí být svobodná a dostupná široké veřejnosti. Stát má mít v kultuře minimální úlohu, jeho hlavní role je v nastavení jednoduchých, srozumitelných a spravedlivých kritérií pro zachování kulturního dědictví a rovněž pro podporu tzv. živé kultury. O rozdělování finančních prostředků (grantů) z veřejných zdrojů by neměli rozhodovat úředníci, ale nezávislé komise složené z uznávaných odborníků a tvůrců. Stát by neměl zasahovat do výsledků výběrových řízení v kulturních institucích, pokud proběhla v souladu se zákonem.

Všichni bychom měli cítit odpovědnost za naše kulturní dědictví, které se přenáší z generace na generaci a je základem naší budoucnosti. Vztah a odpovědnost ke kultuře a národnímu dědictví se získává zejména výchovou a vzděláním. Proto by stát měl podporovat tradiční kulturní spolky a instituce, ale také chránit nezávislá veřejnoprávní média.

Video Blaha o prioritách v kultuře
video

Blaha o prioritách v kultuře

Blaha o prioritách v kultuře

Blaha o financování kultury

Blaha o financování kultury

Blaha o památkovém zákonu

Blaha o oligarchizaci médií

Blaha a Rozner o veřejnoprávních médiích

Maiello, Procházka a Blaha o oligarchizaci médií

Maiello, Blaha, Bartlová a Lacina o financování kultury

Kandidáti o výrocích kardinála Dominika Duky