ŘN-VU k tématu Kultura

Zrušení odboru církví, NE využívání k šíření ideologií, má být nositelem národní identity a tradic. Podpora domácí tvorby 

Oblast církví a náboženských společností je v současné době tak strategickou oblastí bezpečnosti a ekonomiky státu, že nemůže byt ponechána v pravomoci MK pro její personální a věcnou nekompetentnost. V současné době hromadná kultura nabízená televizemi a radiovými stanicemi vytváří pseudohodnoty v oblasti morální, společenské a koneckonců i v oblasti samotných historických odkazů. Proto musí být jedním z hlavních úkolů kultury vytvářet činnost směřující k zachování národní identity a tradic. Prosazujeme navýšení vlastní národní tvorby v televizních i rozhlasových vysíláních tak, aby byla zachovávána národní identita a současně navýšen finanční zdroj příjmů pro naše umělce a tvůrce, což samo o sobě zajistí další kvalitnější národní tvorbu.