KDU-ČSL k tématu Průmysl a obchod

Chceme být mozkem, ne montovnou Evropy. Chceme změnit strukturu hospodářství a postavit ji na vědě, výzkumu, inovacích a moderním průmyslu 

Jsme exportní ekonomikou s vysokým podílem průmyslu.

Proto sázíme na inovace a volný obchod.

Co prosadíme: Výhodnější odpisy firem s cílem reinvestovat zisk v ČR. Efektivní čerpání evropských fondů na inovace a nové technologie. Rozvoj znalostní a digitální ekonomiky a Průmyslu 4.0. Reformu státních finančních institucí pro podporu exportu, rozvoj podnikání a zahraničních investic. Zvýšení ochrany spotřebitelů. Výhodnější pracovní právo pro malé a střední podniky. Místo investičních pobídek velkým korporacím podporu malých a středních českých firem. Větší investice do dopravní, technické a datové infrastruktury a do vědy, výzkumu a inovací. Podporu konkurenceschopnosti v nových technologiích. Energetickou bezpečnost. Podporu výzkumu nových zdrojů energie a technologií k jejímu zpracování. Zpracování nerostného přírodního bohatství a surovin v maximální míře doma. Český národní fond budoucnosti, kde se soustředí zisky z těžby nerostných surovin.