KDU-ČSL k tématu Školství, sport, věda a mládež

Vzdělávání je ekonomická priorita. Budoucí prosperita naší země se musí opřít o vědu, výzkum, vzdělávání a dobré školy. A školu dělá učitel 

Budoucnost je ve vzdělání, vědě a inovacích, přičemž dobrou školu dělá dobrý učitel a inovace zajišťují lepší a lépe placená pracovní místa.

Proto podporujeme investice do školství a do vědy.

Co prosadíme: Zvýšení mzdy učitelů na úroveň 130 % průměrné mzdy. Výchovu ke znalosti kořenů naší civilizace a národní kultury. Zachování speciálních škol a podporu nadaných studentů. Kvalitu škol už od první třídy a rovnoprávnost státních, soukromých a církevních škol. Dostatek míst v mateřských školách pro děti od tří let. Zachování škol s malým počtem žáků. Miliardu na sport v místních klubech. Podporu mládežnických a neprofesionálních oddílů typu Sokol a Orel. Podporu excelentního základního a špičkového aplikovaného výzkumu a lepší institucionální financování. Motivaci ke spolupráci firem a výzkumných institucí. Koordinované využití evropských, národních, regionálních a soukromých prostředků na výzkum a vývoj. Přenos vědeckých výsledků do praxe a jejich komercializaci.

Video Mihola o prioritách ve školství
video

Mihola o prioritách ve školství

Mihola o prioritách ve školství

Mihola o předškolním vzdělávání

Mihola o povinné maturitě z matematiky

Mihola o povinné maturitě z matematiky

Gazdík a Mihola o povinné maturitě z matematiky

Mihola, Himl a Kořenek o inkluzi ve školství

Mihola, Gazdík a Kořenek o učňovském školství

Mihola, Mauritzová a Himl o prioritách ve školství

Mauritzová, Mihola a Himl o školném na vysokých školách

Kandidáti o financování sportu

Kandidáti o zvyšování mezd učitelům

Kandidáti o penězích na školství