Zelení k tématu Školství, sport, věda a mládež

Zvýšíme investice do vzdělání a výzkumu. Zvedneme platy vyučujících na všech úrovních. Odmítáme školné

Zvýšíme investice do vzdělávání, zejména zvýšíme učitelský nástupní plat na úroveň mediánu mzdy vysokoškolsky vzdělaných pracovníků v ostatních oborech (cca 33 000 Kč). Zavedeme nárokové tvůrčí volno pro učitele ZŠ a SŠ každých pět let.

Naším ideálem pro dobu povinné školní docházky je společná škola, která podpoří nadání každého dítěte, zohlední jeho individualitu a specifické vzdělávací potřeby. Zasadíme se o lepší podmínky pro přístup lidí s handicapem ke vzdělávání.

Podporujeme praktické vyučování uskutečňované ve spolupráci s firmami, zároveň ale i na odborných školách posílíme všeobecné vzdělání včetně jazykového. Odmítáme zavádění školného a zasadíme se o maximální otevřenost vzdělávání, včetně podpory alternativních směrů.

Podporujeme dostupnější možnosti pro aktivní sport pro všechny a pobyt v přírodě.

Otevřeme program podpory nekomerčního aplikovaného výzkumu. Prosadíme, aby výsledky výzkumů financovaných z veřejných prostředků byly přístupné všem.

Video Himl o prioritách ve školství
video

Himl o prioritách ve školství

Himl o prioritách ve školství

Himl o inkluzi ve školství

Himl o učňovském školství

Himl o povinné maturitě z matematiky

Himl, Klíma a Kolek o školném na vysokých školách

Kolek, Gazdík, Klíma a Himl o prioritách ve školství

Vondrák a Himl o prioritách ve školství

Mihola, Mauritzová a Himl o prioritách ve školství

Mihola, Himl a Kořenek o inkluzi ve školství

Mauritzová, Mihola a Himl o školném na vysokých školách

Kandidáti o financování sportu

Kandidáti o zvyšování mezd učitelům

Kandidáti o penězích na školství