STAN k tématu Kultura

Poprvé v historii ČR dospějeme k 1 % ze státního rozpočtu bez plateb církvím. Prostředky budeme rozdělovat transparentně a systematicky 

Po dekádách slibů všech dosavadních vlád dosáhneme poprvé hranice 1 % ze státního rozpočtu na kulturu, a to bez plateb církvím, a tuto výši dlouhodobě udržíme. Základem bude systematické, transparentní a spravedlivé rozdělování prostředků na živé umění i kulturní dědictví po nově definované ose stát – kraje – obce. Nově uzákoněné veřejnoprávní instituce budou schopny využívat financování z více zdrojů. Média veřejné služby Českou televizi a Český rozhlas vnímáme jako nejvýznamnější kulturní instituce tohoto státu, které je potřeba chránit před přímým politickým vlivem, neboť jsou garantem svobodného přístupu k informacím a liberálně demokratického vývoje v ČR. Pro prezentaci české kultury jako zdroje společenské identity využijeme velká výročí (100 let založení Československa, 400 let od bitvy na Bílé hoře, 30. výročí svatořečení Anežky České, 600 let od narození Jiřího z Poděbrad ad.). Modernizujeme sokolovny, kulturní a společenské domy. Iniciujeme vznik nové Národní knihovny.

Video Lacina o prioritách v kultuře
video

Lacina o prioritách v kultuře

Lacina o prioritách v kultuře

Lacina o financování kultury

Lacina o památkovém zákonu

Lacina o oligarchizaci médií

Lacina o veřejnoprávních médiích

Lacina a Bartlová o kultuře menšin

Lacina, Jakubec a Maiello o financování kultury

Jakubec, Procházka, Lacina a Bartlová o památkovém zákonu

Wernerová, Lacina a Maiello o veřejnoprávních médiích

Kandidáti o památkové péči

Kandidáti o výrocích kardinála Dominika Duky