SPR-RSČ k tématu Školství, sport, věda a mládež

Stále nižší úroveň a rezignace státu na vzdělávání uvrhla školství do temné snůšky multikulturní indoktrinace dětí a mládeže

Školství je v úpadku, je zapotřebí zvýšit nejen ohodnocení pedagogů, ale především se zaměřit na osnovy, a tedy náplň výuky. Takové předměty jako třeba výchova k multikulturalismu nepřinesou kromě zmatku v hlavách dětí a mládeže nic. Beseda o homosexualitě s nabádáním k jejímu vyzkoušení je právě tak prospěšná budoucnosti národa, jako jsou hodiny výuky věnované rozboru, jak vypadají, jak se liší svými účinky, jak se pěstují a konzumují drogy, případně kde nejblíže ke škole jsou k dostání a za kolik. Sport by se měl řídit antickým heslem Mens sana in corpore sano a měl by být dostupný pro všechny. Diamantová liga je věcí byznysu, tělovýchova věcí státu a společnosti. Vědu podporovat od středních škol pro výchovu k základnímu až k aplikovanému výzkumu.