ŘN-VU k tématu Školství, sport, věda a mládež

Školství hodnocené úrovní vzdělanosti. Sport pro výchovu, zdraví, vlastenectví. Věda, školství, sport – cesta pro budoucnost mládeže 

Jediné kritérium hodnocení školství je úroveň vzdělanosti absolventů. Podpora regionálního odborného školství především subjektům připravující absolventy do pozic vlastních odborných pracovníků. Absolventy vysokých škol se školným plně hrazeným státem, zavázat ke službě na určitou dobu, dle potřeb společnosti. Návrat investic formou odborné služby společnosti. Zamezit tendenčním politickým vlivům v oblasti školství. Podpora tělovýchovy, výkonnostního a rekreačního sportu pro zdraví, rodinné hodnoty a občanskou sounáležitost. Na úkor podpory vrcholového sportu podpora profesionální instruktorské a trenérské základny v oblasti výkonnostního mládežnického sportu. Podpora branných sportovních disciplín, upevňujících vlastenecké cítění a bezpečnostní připravenost obyvatel. U mládeže prohlubovat povědomost k historickým odkazům, tradičním hodnotám a právní odpovědnosti. Úkoly pro vědu dle potřeb společnosti, pak je její podpora smysluplná.