TOP 09 k tématu Sociální politika a zaměstnanost

TOP 09 se nevykašle na důchodovou reformu. Snížíme daňové zatížení práce a umožníme růst platů všech zaměstnanců 

TOP 09 sníží odvody na sociální pojištění celkem o 8 %, takže každému zůstane z výplaty v jeho peněžence více peněz. TOP 09 prosadí smysluplnou důchodovou reformu, které zajistí jistotu penzí na desetiletí dopředu. Rodičům umožníme jednodušší sladění rodinného a pracovního života pomocí podpory částečných úvazků nebo možností odečíst si výdaje na hlídání dětí do 12 let z daní. Zajistíme, aby sociální výhody čerpali pouze ti, kteří si nedokážou pomoci sami, a zamezíme zneužívání sociálního systému, které poškozuje ty nejpotřebnější. Dávky v nezaměstnanosti budou vypláceny jen lidem, kteří aktivně shánějí práci a jsou ochotni vykonávat veřejně prospěšné práce. Zajistíme dostatečnou síť odlehčovacích služeb pro osoby pečující o zdravotně postižené, dlouhodobě nemocné a seniory. Zvedneme platy lidem pracujícím v sociálních službách a osobám se zdravotním postižením usnadníme zaměstnávání na běžném pracovním trhu.

Video Zelienková o pěstounské péči
video

Zelienková o pěstounské péči

Zelienková o pěstounské péči

Hyťhová, Skopeček a Zelienková o rodinné politice

Skopeček, Marksová a Zelienková o důchodovém systému

Zelienková o důchodovém systému

Zelienková o pracovním trhu

Zelienková o navyšování minimální mzdy

Kandidáti o právech homosexuálních párů

Kandidáti o pracovním trhu

Kandidáti o prioritách ministerstva práce a sociálních věcí