SPS k tématu Obrana a bezpečnost

Prvořadým cílem vlády a parlamentu musí být ochrana života jednotlivce a bezpečnost společnosti! Není žádné vyšší priority! 

Jsme nezpochybnitelným členem NATO!

Pokud máme profesionální armádu, tak i velení, vybavení a vyzbrojení musí být na profesionální úrovni! Tzn. trváme na tom, aby naše armáda čerpala ze státního rozpočtu 2 % HDP ročně, tak jak jsme se při přičlenění k NATO zavázali.

Budeme prosazovat Švýcarský model armády, který je moderní, velmi vyspělý, léty prověřený a nám, zemi téměř stejné velikosti, bude nejlépe vyhovovat.

Nejsme policejní stát, ale množství policistů to hodně připomíná! Policie by neměla být tolik vidět, ale občané by o policii měli vědět, že v případě potřeby bude tam, kde je třeba, a že je ochrání!

Policie tedy nemusí a nemá být o množství policistů, ale musí být velice profesionální, dobře vycvičená, moderně vybavená a respekt budící! 

Video Politické spektrum - Volby 2017
video

Sehnal o migraci

Sehnal o migraci

Sehnal o budoucnosti ČR v NATO