ČSNS k tématu Obrana a bezpečnost

Vystoupit z NATO, zavést povinný vojenský výcvik, vystoupit ze Schengenu, hlídat hranice, zakázat pastoraci cizincům, nepřijímat imigranty

Odmítáme multi-kulti propagandu a politickou korektnost, jež naši obranu i bezpečnost narušuje nejvíce. Zakážeme pastorační úkony a kázání cizincům.

Vystoupíme ze Schengenského prostoru. U nevládních organizací financovaných ze zahraničí zavedeme (po vzoru Foreign Agents Registration Act, č. 22 U.S.C.) povinnost, aby samy sebe označovaly za cizího agenta. Omezíme vydávání trvalých pobytů cizincům, kteří nebudou přínosem pro náš stát (posoudíme dle odbornosti a bezúhonnosti). Vystoupíme z NATO a posílíme českou armádu. Zavedeme povinné vojenské školení, konané při středoškolském studiu, které bude ukončeno půlročním výcvikem ve vojenských prostorách pro muže i ženy. Z občanů absolvujících povinný vojenský výcvik, kteří budou mít zbrojní průkaz, vytvoříme decentralizovanou záložní armádu, jejíž součástí budou i organizace hasičů a myslivců.

Zachováme nadzvukové letectvo, posílíme protileteckou obranu a ostrahu hranic. Budeme podporovat vývoj vlastních laserových protileteckých systémů.

Video Politické spektrum
video

Klusáček k členství v NATO

Klusáček k členství v NATO

Klusáček k základní vojenské službě