ŘN-VU k tématu Obrana a bezpečnost

Politické rozhodnutí o koncepci obrany, morálka národa, zbrojní průmysl, eliminace rizik. Pohraniční policie, společenské uznání 

Politické rozhodnutí o obraně ČR vlastními silami určí charakter armády. Cílem utváření morálky je posílení ochoty občanů k obraně vlasti. Eliminovat rizika vydíratelnosti státu národním vlastnictvím strategických surovin, hmotných rezerv, zbrojního a doprovodného průmyslu. Nutné je vytvoření materiálních zásob: výstroj, výzbroj, technika, munice pro potřeby občanů zmobilizovaných na základě branného zákona. K zamezení nechtěné migrace, vytvoření specializované Pohraniční policie, technické zabezpečení hranic s výjezdovými skupinami. Ve společnosti je nutné posílit důležitost a společenskou prestiž vojáků.

Video Politické spektrum
video

Zickler o členství ČR v NATO

Zickler o členství ČR v NATO

Zickler o obraně a bezpečnsoti v ČR

Zickler, Kuchař a Hannig o obraně a bezpečnosti

Zickler o právu na držení zbraní