Dušičky v 21. století: Zapalte svíčku na internetu

Praha - Ani památka zesnulých není dnes - v době IT technologií - už taková, jakou ji pamatují naši rodiče či prarodiče. Takzvané dušičky se totiž slaví už i na internetu, kde vznikají virtuální pietní místa. Tam lze například zapálit někomu svíčku, položit květiny, napsat vzkaz nebo jen zavzpomínat.

V Česku založilo virtuální pietní místo hospicové sdružení Cesta domů. Za tříletou dobu existence na něm vzniklo 500 pomníků, které každoročně navštíví až milion lidí. Návštěvu skutečného hrobu ale virtuální vzpomínka nahradit nemá. Umožňuje pouze uctít památku zesnulého bez ohledu na to, kde je pohřben.

O tom, že virtuální návštěvy nemohou plnohodnotně suplovat tradiční reálnou pietu, je přesvědčen i přednosta Ústavu etiky 3. lékařské fakulty UK Marek Vácha. Přínosem však prý mohou být zejména pro lidi se sníženou pohyblivostí, pro které by doprava na hřbitov mohla být obtížná.

Význam rituálů spojených s pohřbíváním je důležitý především proto, že pozůstalým napomáhá uzavřít úctyhodným způsobem vztah se zemřelým, míní přednosta a zároveň katolický kněz Marek Vácha.

Video Virtuální hřbitovy tématem Událostí, komentářů
video

Virtuální hřbitovy tématem Událostí, komentářů