Vodní nádrž u Dobrušky nebude, hledá se jiná možnost

Hradec Králové - V roce 1998 způsobila rozvodněná řeka Dědina v Dobrušce a okolí škody za jeden a půl miliardy korun. Od té doby uvažuje Povodí Labe o účinné protipovodňové ochraně. Jednou z možností bylo vybudování vodní nádrže v Mělčanech u Dobrušky. Proti tomu však vystoupili ekologové a stavbu na řece Dědině nepovolily ani úřady včetně Ministerstva životního prostředí ČR. Protože však jde o protipovodňovou ochranu, hledá povodí jinou možnost.

Velká louka v Mělčanech u Dobrušky neměla za několik let patřit zajícům, ale rybám. Povodí Labe tady chtělo postavit vodní nádrž, ale nepostaví. Proti byli ekologové i krajský úřad. Vodohospodáři se proto odvolali k ministerstvu životního prostředí. Ani zde však nepochodili. „Jako vodohospodář jsem z toho zklamaný, protože povodí Dědiny je bilančně napjaté. Považuji za potřebné, aby zde byl vybudován vodní zdroj,“ říká mluvčí Povodí Labe Václav Jirásek. „Ta lokalita je z přírodovědného hlediska velmi významná, vyskytuje se tam 40 druhů vysoce chráněných živočichů,“ zdůvodňuje stanovisko Českého svazu ochránců přírody v Jaroměři Martin Hanousek.  

Že obce v okolí Dobrušky nějakou protipovodňovou ochranu potřebují, na tom se ekologové i Povodí Labe shodují. Všichni si vzpomínají na události před deseti roky a na běsnění rozvodněné řeky Dědiny. „Pro nás je v této situaci aktuální suchý poldr. Znamená to vybudovat retenční prostor, který bude běžně zemědělsky obhospodařován a pouze v případě přívalových srážek se v tomto prostoru zadrží povodňová vlna,“ nastiňuje možné řešení Václav Jirásek.  

Na této variantě jsou ochranáři připraveni s Povodím Labe spolupracovat. „Varianta  suchého poldru je pro nás přijatelná v případě, že by se tam realizovala určitá opatření. To znamená, že například v zátopě poldrů by byly vytvořeny tůně a mokřady,“ přibližuje představy ochránců přírody Martin Hanousek.    

Suchý poldr by Povodí Labe rádo postavilo do roku 2012. Podnik počítá s investicí zhruba tří set milionů korun.