Obce kolem Brzkova se brání proti plánům na obnovu těžby uranu

Obce kolem bývalého uranového dolu Brzkov na Jihlavsku bojují proti plánům na obnovu těžby a teď i proti rozšíření takzvaného chráněného ložiskového území - tedy oblasti, kde by se v budoucnu mohlo těžit, a neměly by tam proto vznikat nové stavby. Stát ho chce vytyčit na mnohem větší ploše, než je dosud. Obce si proto najaly advokáta a chtějí se bránit.

„Budeme se bránit, aby tady už důl nevznikal, protože z minulých let víme, co to přináší,“ říká starosta Brzkova Aleš Bořil.  Čtyři obce - Brzkov, Věžnice, Polná a Přibyslav - si najaly společného právníka. Tvrdí, že stát jedná protizákonně. Například těžařský podnik Diamo teď požádal o rozšíření chráněného ložiskového území, aniž by doložil výsledky průzkumů nebo přizval obce za účastníky řízení.

Video Události
video

Události: Obce se proti plánům na těžbu uranu chtějí bránit soudně

„Bez nového průzkumu nemůže být nové rozhodnutí. To si, myslím, odporuje jednak hornímu zákonu a zejména prováděcí vyhlášce k hornímu zákonu,“ říká advokát obcí Luboš Kliment. Několikanásobné rozšíření chráněného ložiskového území obhajuje Diamo provedením průzkumů v 80. letech s tím, že jsou dostatečné - byly prý vyhloubeny a vyvrtány desítky kilometrů důlních vrtů. Bořil ovšem namítá, že průzkumy proběhly v katastru obce Brzkov, ale na katastru Věžnice nikoliv.

Doplnit geologický průzkum požaduje i ministerstvo životního prostředí. Obce a majitelé nemovitostí zase chtějí být účastníky všech probíhajících řízení. Ministerstvo průmyslu ale tvrdí, že to v této fázi příprav není potřeba. Stanovení chráněného ložiskového území nelze podle něj v žádném případě chápat jako krok vedoucí k zahájení těžby, ale jako krok nutný k ochraně nerostného bohatství státu.

/*json*/{"map":{"lat":49.54285977887082,"lng":15.71968926889646,"zoom":11,"mapTypeId":"hybrid"},"markers":[{"lat":49.52777111202686,"lng":15.727615356445312,"type":1,"description":""},{"lat":49.516181864739494,"lng":15.689678192138672,"type":1,"description":""},{"lat":49.4924376206429,"lng":15.715255737304688,"type":1,"description":""},{"lat":49.577662625436446,"lng":15.736541748046875,"type":1,"description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/