Karlovarský kraj chystá vyhlášení sedmi nových přírodních památek

Čtyři území při severním okraji Doupovských hor, dvě nedaleko Kraslic a jedno u Perninku se chystá Karlovarský kraj vyhlásit novými přírodními památkami. Podle radního pro životní prostředí Josefa Hory (HNHRM) se tím rozšíří počet chráněných území pod správou Karlovarského kraje na 45. 

Doupovské hory (pohled z hradu Andělská Hora)
Zdroj: ČTK Autor: Ivan Babej

Do tohoto čísla nejsou zahrnuty rezervace a přírodní památky v takzvané národní kategorii a v Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, o něž se stará Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Pokud se počítají i tato místa, je v kraji téměř 60 území.

Vyhlášení přírodní památky znamená omezení možnosti zásahu do chráněné lokality. Nelze například bez souhlasu orgánu ochrany přírody měnit druh pozemků a jejich využití, stavět tam stavby, provádět terénní úpravy a podobně. Každé vyhlášení musí kraj předem projednat s vlastníky pozemků.

Vrch, potok i pastviny

Mezi navrženými přírodními památkami je například Šibeniční vrch u Kraslic, Hornohradský potok, Pastviny u Srní nebo Lom ve Stráži. Ten je zajímavý jak z pohledu geologického, neboť se zde nacházejí horniny vulkanického původu, tak z botanického hlediska, protože jsou tu i vzácné rostliny. Bylo zde nalezeno deset druhů vedených v seznamu ohrožených cévnatých rostlin.

Mezi přírodní památky má být zařazena i lokalita Tisovec nedaleko Kraslic, kde jsou vzácná podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného.

V případě Doupovských hor půjde o ochranu přírodních fenoménů, kterými jsou společenstva skalních biotopů, horské smilkové trávníky, populace vstavače bezového, mužského, případně jiných chráněných druhů rostlin, ale také stále ubývající plochy světlých listnatých lesů. V Perninku dokončuje kraj vyhlášení významného rašeliniště, kde v návaznosti na to vznikne i volně přístupná naučná stezka.