Lidí odkázaných na umělou ledvinu přibývá, říká nefrolog

Brno - Polovina lidí, kteří dnes přišli na prohlídku zaměřenou na nemoci ledvin do Fakultní nemocnice Brno, měla v moči nález. Akce měla upozornit na nebezpečí nemoci ledvin. Ty se totiž často neprojevují - o to víc mohou být nebezpečné. O rozšíření onemocnění ledvin a možnostech léčby s námi mluvil vedoucí lékař Nefrologie a Hemodialyzačního střediska Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Jan Svojanovský.

Jak se k vám pacienti nejčastěji dostávají?
Do nefrologické ambulance nám pacienty pošlou většinou praktičtí  lékaři nebo jiní odborní specialisté, kteří zachytí nějaký patologický nález v moči nebo v krvi. My je tady vyšetříme důkladněji a buď si je zde necháme a sledujeme jejich stav - pokud je nález vážnější, nebo rozhodneme o jiné léčbě.

Co pro člověka onemocnění ledvin znamená?
Hodně záleží na tom, jak má ledviny poškozené. Pokud se jedná jen o malý močový nález bez výrazného snížení funkce ledvin, tak pacientovi hlavně předepíšeme léky. Musí také dodržovat dietu a docházet k nám na kontroly. Pokud je nález na ledvinách závažnější, musí pacient počítat s tím, že v určitém časovém horizontu ledviny selžou a on bude muset jít na nějakou náhradu ledvinové funkce. Ať už je to hemodialýza, peritoneální dialýza. Některé připravujeme do transplantačního programu.

Koho nemoci ledvin nejčastěji postihují?
Postihují všechny věkové kategorie. Naše ambulance je pro dospělé, takže  tady máme pacienty od 18 do 90 let. Ale většinu pacientů tvoří  lidé vyšší věkové kategorie, kteří mají i jiná onemocnění - ta mohou ovlivňovat onemocnění ledvin - ať už to jsou pacienti s cukrovkou nebo pacienti s vysokým tlakem. Takže jsou to spíše starší pacienti.

Je onemocnění ledvin dědičné?
Onemocnění mohou být samozřejmě i dědičná. Ale vyskytují se spíše v menším procentu případů. Když ale nemoc dědičná je, může se projevit už u dětí v nízkém věku. Jedná se o různá vrozená onemocnění nebo geneticky podmíněné vady. Ty děti jsou pak sledovány na dětských nefrologických ambulancích a po dovršení 18 let mohou být předány právě do našich ambulancí.

Pokud sledujeme ten horší scénář, kdy je nutná transplantace, kolik  transplantací ledvin ročně se u nás uskuteční?
Za rok se v České republice uskuteční kolem 300 transplantací ledvin.  Jenom ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně jsme za loňský rok provedli 41 transplantací tohoto životně důležitého orgánu. V letošním roce jsme jich v našem středisku uskutečnili asi deset.

Jaká je historie dialýzy v Brně? Kdy se uskutečnila první?
Ve fakultní nemocnici u sv.Anny byla provedena první dialýza ledvin v Jihomoravském kraji. První pacient tuto léčbu  podstoupil 5. ledna v roce 1971. Díky ní a následující léčbě žil dalších 15 let. Tři roky poté byl v naší nemocnici zahájen stálý chronický dializační program. Teď je v tomto programu zhruba 110 pacientů.

Roste počet pacientů, kteří musí na dialýzu docházet?
V současné době opravdu potřeba léčby stoupá, objevuje se například stále  více diabetiků se selháním ledvin. My jsme začátkem letošního března  rozšířili kapacitu našeho centra. Otevřeli jsme další směnu v rámci našeho chronického dialyzačního programu právě proto, že  jsme měli nedostatek dialyzačních míst. Nemocnice plánuje i do budoucna své kapacity hemodialyzačního centra rozšířit. Před 20 lety jsme dialyzovali za rok kolem 90 pacientů a v loňském  roce se jejich počet pohyboval okolo 140. Takže je vidět, že ten nárůst je opravdu výrazný.

Když srovnáte poznatky medicíny před dvaceti lety a dnes, kam za tu dobu  pokročila vaše oblast, změnily se šance pacientů?
Z pohledu hemodialyzační léčby je ten pokrok evidentní, protože se výrazně  zlepšilo přístrojové vybavení. Hemodialýzu se snažíme ušít pacientovi takzvaně na míru, jsou úplně nové technické možnosti. Co se týče možností v  transplantační medicíně, jsou také zcela jinde. Zlepšuje se krátkodobé  přežívání pacientů po transplantaci. Také se zvýšila možnost být dialyzován. Před 30 lety bylo málo dialyzačních center, a proto existovala výrazná limitace, kdo vůbec dialyzován bude. V dnešní době v podstatě můžeme dialyzovat kohokoliv. Zlepšila se také kvalita této metody. 

Dá se nemocem ledvin předcházet?
Je potřeba myslet na onemocnění ledvin hlavně u rizikových skupin  pacientů. To jsou, jak už jsem říkal, pacienti s cukrovkou, s vysokým tlakem nebo pacienti s jinými cevními onemocněními. A pravě u těchto lidí je potřeba myslet na to, že by mohli nějaké onemocnění ledvin mít. To je vlastně i cílem tohoto Světového dne ledvin. Rizikoví pacienti by měli na vyšetření zajít. Zde zjistí, jestli se u nich ta onemocnění už nevyskytují a my je můžeme zachytit v raných stádiích.