Většinu kruhů v obilí vytvoří lidé, tvrdí odborník na agrosymboly Jan Černý

Jižní Morava - Několik geometrických obrazců, tzv. agrosymbolů, se v červenci objevilo v Jihomoravském kraji. Před čtrnácti dny to byly kruhy v obilí na Hodonínsku a ve Šlapanicích. V tomto týdnu přibyly čtyři rovnoměrné  obrazce v obilném poli u Velešovic na Vyškovsku. Co to agrosymboly vlastně jsou, jak vznikají a kolik jich je, jsme se zeptali badatele a administrátora české databáze kruhů v obilí Jana Černého.

Co je to vlastně agrosymbol?

Agrosymbol je český název pro obrazce, které se objevují v zemědělských plodinách. Když se obrazce začaly v 90. letech objevovat, říkalo se jim nepřesně piktogramy. Kdyby se ale jednalo o piktogramy, musel by obraz nést nějakou informaci, což se neděje. Proto čeští badatelé přešli k označení agrosymbol, který vystihuje správný význam.

Video Kruhy v obilí nedaleko Velešovic
video

Kruhy v obilí nedaleko Velešovic

Kruhy v obilí nedaleko Velešovic

Kruhy v obilí nedaleko Šlapanic

A termín kruhy v obilí?

Anglie je považována za Mekku tohoto fenoménu a v první fázi se tam vyskytovaly především jednoduché samostatné kruhy. Možná právě proto se začalo říkat „kruhy v obilí“. Zřejmě je to také záležitost novinářů, kteří to tak pojmenovali.

Vedete internetovou databázi těchto symbolů. Co je náplní vaší práce?

Naším cílem je co nejlépe v rámci našich možností tyto obrazce zdokumentovat. Přijedeme do lokality a zjišťujeme co nejvíce informací: kdy vznikl, za jakých okolností, jestli v souvislosti s jeho vznikem nedocházelo k nějakým dalším zajímavým doprovodným jevům, odebírají se vzorky zasažených rostlin a kontrolních rostlin mimo obrazec.

Kolik obrazců se v České republice a ve světě vyskytuje?

V České republice jich ubývá. Např. v roce 1996 jsme zde měli okolo 50 agrosymbolů na území ČR. V loňském roce to bylo pět obrazců, letos je to také pět. Je to trend, který není všude stejný. Např. v Anglii nebyl žádný pokles evidován. To stejné platí v Německu, které je na druhém místě, co se týče obrazců objevených za tuto sezónu. Opravdu nevím, čím to je způsobeno. Jsem ale přesvědčen o tom, že většina obrazců v České republice byla vyšlapána lidmi.

Pokud agrosymboly nejsou vytvořeny lidskou činností, jak tedy vznikají?

To souvisí s mnoha různými teoriemi. Prokazatelně ale existují symboly, které člověk nevyšlapal. Spousta vědeckých článků dokazuje, že na rostlinách jsou bio-fyzikální anomálie, které nemohou vzniknout, pokud by obrazec byl běžně vyšlapán.

Bio-fyzikální anomálie?

Nejpodstatnější je, že na druhém až třetím kolénku stébla obilí jsou viditelné prasklinky. Je to nejdůležitější znak, který sám o sobě na poli nevzniká. Pokud se provede laboratorní průzkum vzorků, tak nalezneme stejné znaky, jako byste dal rostlinu do mikrovlnky. To znamená že jsou zasaženy vysofrekvenčním zářením.

Kolik ornamentů z celkového počtu je vytvořeno „šlapači“?

Nejsem schopný to vyjádřit v procentech, ale v loňském roce jsem se poprvé setkal po dlouhé době s obrazcem, který byl nejspíš pravý.

Může kruhy způsobit zvěř?

V žádném případě. Tato varianta nepřichází v úvahu

Jaký je váš osobní názor na vznik symbolů?

Můj osobní názor na vznik agrosymbolů je takový, že jej může vytvářet nějaká přírodní síla, která se takovým způsobem projevuje. Je to jako kresby od mrazu na skle.

Jaké jsou ornamenty ve Šlapanicích a ve Velešovicích?

Ve Šlapanicích jde agrosymbol rozdělit na jednodušší obrazce, to znamená kroužek v kombinaci s uličkou nebo mezikružím. Uplatňují se zde složitější tvary. Co se týče samotných symbolů, tak se samozřejmě kategorizují. Obrazec ve Šlapanicích by šel zařadit mezi tzv. pásové agrosymboly, což jsou obrazce, které se vytvoří v jedné linii. Je zajímavé, že v každém agrosymbolu je kruh nějakým způsobem přítomný.

A ve Velešovicích?

Velešovice zatím nejsou prozkoumány.