Po vodě z Hodonína až do Kroměříže? Baťův kanál se zřejmě prodloužení nedočká

Jižní Morava - Třiapadesát kilometrů zatím měří jedinečná vodní cesta z Hodonína až po Otrokovice. A mohla by být klidně o 15 kilometrů delší, pokud by jí u Otrokovic nestál v cestě Bělovský jez. Kvůli němu jsou vodní výlety až do historické Kroměříže zatím nereálné. Přitom projekt na stavbu komory dávno existuje, loni dokonce na ni státní rozpočet pamatoval s částkou 160 milionů. Zhatily ho ale problémy při výkupu pozemků.

V roce 2009 byla důvodem odkladu studie vlivu stavby na životní prostředí. Ta je teď hotova a závěr ministerstva životního prostředí je navzdory některým námitkám kladný: „Provoz nepředstavuje v žádné z dotčených oblastí významnou zátěž, která by znamenala překračování platných limitů znečišťování prostředí nebo likvidaci cenných ekosystémů či přírodních stanovišť,” stojí v závěru studie.

Nakonec ale z plánů nic nebude. Aby se začalo stavět, byla nutná dohoda o všech pozemcích. A k ní nedošlo, protože se Ředitelství vodních cest ČR nedohodlo s majitelem jedné z parcel poblíž Bělovského jezu. Stavba se přitom bez něho neobešla. Ředitelství vodních cest už starostům poslalo dopis se smutným verdiktem. „Další příprava této investice je odložena, zatím na neurčito,“ citoval místostarosta Kroměříže Petr Sedláček (ODS) .

Kroměříž už boj za prodloužení vodní cesty vzdala

Malou naději ještě představuje zítřejší jednání na Krajském úřadu ve Zlíně, úředníci se chtějí s majitelem pozemku domluvit na všeobecně přijatelném kompromisu. Nadějí na prodloužení splavnosti vodní cesty se už ale v Kroměříži vzdali. Alespoň vyškrtli z letošního rozpočtu plánovaný milion na vybudování vysokovodního stání na svém nevelkém přístavišti na řece Moravě. To přitom mělo ochránit lodě i v případě povodní. „My v tuto chvíli nevidíme smysl v této investici, dokud nebude napojení na Baťův kanál,“ řekl místostarosta Sedláček.

Dalším problémem, o které se hovoří v kuloárech, jsou finance. Peníze do rozpočtu Ředitelstvích cest pumpuje ministerstvo dopravy a je velmi odvážné si myslet, že v době masivních škrtů,by zůstala zachována částka 160 milionů právě pro stavby plavební komory na Bělovském jezu u Otrokovic.