Stavba Královopolských tunelů stále pokračuje. I přes výtky soudu

Brno - Stavba Královopolských tunelů bude zatím pokračovat – rozhodlo o tom  ministerstvo dopravy, přestože mu soud vytkl, že při stavbě nepočítá s dostatečnou protihlukovou ochranou. Postup ministerstva se ale nelíbí místním sdružením, kterým dal soud zapravdu – podle nich by se měly práce na tunelech zastavit, dokud nebude vydáno nové stavební povolení.

Zastavit veškeré práce a sestavit nový projekt nebo se snažit napravit chyby za pochodu? Takovou otázku řešili právníci ministerstva dopravy na včerejším jednání. Městský soud v Praze totiž rozhodl ve prospěch místních, kteří si stěžovali na nedostatečnou protihlukovou ochranu a napadli stávající stavební povolení. Čekali tedy, že stavební práce ustanou – ministerstvo dopravy ale rozhodlo jinak. „Přepracujeme ten posudek, který jsme dělali, a budeme se snažit do toho druhého kola, které budeme vystavovat znovu, lépe a podrobněji vyargumentovat hlukové limity a stanovit nové postupy, které by šly použít,“ tlumočil stanovisko ministerstva mluvčí Jakub Ptačinský.

Odpůrcům stavby se rozhodnutí ministerstva nelíbí

Video NO COMMENT - na Královopolských tunelech se ještě 2. prosince pracovalo
video

NO COMMENT - na Královopolských tunelech se ještě 2. prosince pracovalo

Svým rozhodnutím ministerstvo nadzvedlo ze židle místní sdružení, která očekávala, že práce na tunelech a přilehlých komunikacích ustanou, dokud nebude vydáno nové stavební povolení. „Já mám pocit, že to je taková státem podporovaná anarchie,“ komentoval jednání ministerstva Karel Štěpaník, předseda sdružení Velký městský okruh. „Já si nedovedu představit, že by kterýkoli stavebník v ČR, který by neměl stavební povolení, nebyl potrestán od stavebního úřadu vysokou pokutou. Ministerstvo zde navádí všechny stavební úřady a všechny stavebníky k tomu, aby nedodržovali zákony ČR.“

Stejný názor má i Miroslav Patrik ze sdružení Děti Země. „Podle našeho právního výkladu by nyní ministerstvo dopravy mělo stavební řízení zastavit, doplnit podklady, které se týkají hluku, a zahájit řízení o odstranění stavby s tím, že se vydá dodatečné stavební povolení. Nelze navázat na to zrušené stavební řízení.“

Sdružením se také nelíbí, že je o svém postupu ministerstvo neinformovalo. „Považujeme za nutné, aby nás ministerstvo přizvalo k jednáním ohledně úprav toho projektu,“ prohlásil Karel Štěpaník.

Zatímco ministerstvo dopravy se proti rozsudku odvolávat nechce, Ředitelství silnic a dálnic se rozhodlo podat kasační stížnost. „Budeme připravovat veškeré kroky k případnému zakonzervování stavby nebo, v případě rozhodnutí soudu o odkladném účinku, o pokračování stavby,“ potvrdila jeho mluvčí Martina Vápeníková.

Zastavit práce v tak pokročilém stadiu u tak rozsáhlé stavby je téměř nemožné a zakonzervovat v tomto případě znamená dostavět. Že by stavba za 6 a půl miliardy na nějaký čas osiřela, je proto téměř vyloučeno.