Úřad pro ochranu osobních údajů stále neřeší zmizení zdravotnických karet pacientů

Brno - Zástupkyně veřejného ochránce práv Jitka Seitlová zkritizovala práci Úřadu pro ochranu osobních údajů. Za dva roky podle ní nedokázal vyřešit ztráty zdravotnických karet pacientek na gynekologii. Přitom existuje podezření, že karet se na soukromé klinice ztratilo několik set. Seitlová dnes případ zveřejnila, neodkryla však název kliniky. Podle ní totiž kvůli špatné práci úřadu neexistuje oficiální dokument potvrzující kliniku, na které při správě osobních údajů pochybili. Úřad se již případem zabýval, přesto jeho předseda nařídil přezkoumání celé záležitosti.

Na Úřad pro ochranu osobních údajů se pacientka kvůli ztrátě karty obrátila v roce 2007. Jeho pracovníci dosud na klinice nezjišťovali, kdo byl za karty odpovědný, koho vyzvat k jejich dohledání ani koho pokutovat. „Úřad prováděl pouze neurčité dotazování a stížnost nakonec v rozporu se zákonem odložil,“ uvedla Seitlová. Pacientka se do situace dostala, když z kliniky odešla její lékařka a žena v ordinaci našla jejího nástupce. Lékař nicméně odmítl, že by měl pacientčinu lékařskou dokumentaci.

Když pacient změní lékaře, je povinností nového lékaře si zdravotní dokumentaci od toho bývalého vyžádat. Dostane obvykle kopii nebo výpis. V krajním případě může karty přenést pacient. „Na druhou stranu nelze po zdravotnickém zařízení vymáhat, aby pacientovi předalo dokumentaci týkající se jeho osoby či osob blízkých,“ dodala Seitlová.

Představitelé úřadu jsou udiveni, že Seitlová zpochybňuje jeho kompetenci
den před setkáním ředitele úřadu Igora Němce s veřejným ochráncem práv
Pavlem Varvařovským. „Úřad se již věcí, o níž zástupkyně ochránce lidských práv Seitlová dnes informovala sdělovací prostředky, zabýval. Jeho postup byl plně v souladu s kompetencemi a zásadami činnosti správních orgánů,“ dodala mluvčí úřadu Hana Štěpánková.

Karty na klinice musí zůstat

Podnětů, týkajících se osobních údajů, v kanceláři veřejného ochránce práv přibývá. Proto Seitlová vytvořila pro veřejnost dokument, kde odpovědnosti lékařů i zdravotnických zařízení za zdravotnické karty vysvětluje. Za dokumenty je odpovědný ten, kdo si placení péče o pacienta nárokuje u jeho zdravotní pojišťovny. V případě soukromých ordinací lékař, v případě klinik a center, kde jsou lékaři zaměstnáni, toto zařízení. Když v takovém případě zaměstnaný lékař odejde, karty na klinice musí zůstat. Je nepřípustné, aby je lékař odnášel či kopíroval. Pokud zařízení skončí, má dokumentaci převzít ten, kdo ho zaregistroval, nejčastěji krajský úřad. Přebírá je, i když například lékař náhle zemřel. O situaci ho má informovat dědic nebo ten, kdo na karty jako první narazil.

Ilustrační foto
Ilustrační foto