V Brně končí veřejné připomínkování územního plánu, kraj má výhrady

Brno – Až do dnešního večera mohou Brňané posílat své náměty a připomínky k připravovanému konceptu nového územního plánu města. Městské části mají možnost svá stanoviska k námitkám dodat prostřednictvím zastupitelstev do konce června 2011. Připomínky a námitky zpracuje magistrátní Odbor územního plánování a rozvoje, na podzim o námitkách rozhodne zastupitelstvo.

Jeden z nejdůležitějších dokumentů města, územní plán, bude od 11. března už jen v rukou politiků a architektů. Jednotlivci, skupiny občanů a občanská sdružení mohli podávat připomínky ke třem variantám plánu, které navrhli architekti. Jakmile úředníci rozhodnou, kterým návrhům vyhoví a kterým nikoli, celý balík projednají zastupitelé a zvolí už jen jednu preferovanou variantu, na které se bude pracovat dále. „Po schválení jedné z variant konceptu bude vypracován tzv. návrh, ke kterému bude opět možné se vyjadřovat a podávat námitky a připomínky,“ uvedla Markéta Višinková z poradny Ekologický právní servis. Dá se předpokládat, že celý proces skončí až v roce 2014 nebo 2015. 

Vedení kraje má k plánu výhrady 

Video Krajský radní David Macek (KDU-ČSL) o nesouladu územního plánu s rozvojem letiště Brno
video

Krajský radní David Macek (KDU-ČSL) o nesouladu územního plánu s rozvojem letiště Brno

Krajští radní dnes představili oficiální námitky, které kraj podává vůči konceptu brněnského územního plánu. Kraj se tak snaží zkorigovat plány Brna a sladit je s hotovými i zamýšlenými projekty jihomoravského kraje. Plán například nepočítá s budoucí výstavbou stanoviště záchranky, které by mělo vzniknout v Černovicích. Vedení města by také mělo sladit plánované cyklotrasy tak, aby navazovaly na dvě mezinárodní cyklostezky, které krajem vedou. Trasu Severojižního tramvajového diametru by krajští radní raději viděli směrem do Řečkovic. Nejzásadnější námitka směřuje k budoucímu rozvoji letiště Brno. "Požaduje doplnění všech druhů ochranných pásem letiště,“ uvedl krajský radní David Macek (KDU-ČSL).

Magistrát očekává 3 000 námitek 

Kromě kraje se ke konceptu vyjadřovala i veřejnost. Ještě včera evidovali na magistrátu zhruba 2000 námitek a připomínek, během dneška úředníci očekávají další stovky. Odhadují, že celkem jich bude na tři tisíce. V pondělí dorazí poslední připomínky odeslané dopisem  nebo přes datovou schránku. "Hromadné námitky se týkají další výstavby v Medlánkách, další stovky lidí požadují změnu svého pozemku ze zahrádky nebo orné půdy na stavební pozemek. To jsou nejčastější témata,“ upřesnil obsah námitek mluvčí magistrátu Pavel Žára.

Jedna se tří variant určí, jak se bude Brno rozvíjet 

Z historie územního plánování v Brně

Brno má v územním plánování dlouholetou tradici. Územní plán má nepřetržitě od roku 1847. Stávající plán je z roku 1994, nový by jej měl nahradit v roce 2014.

V Brně dnes žije asi 370 000 lidí. Nejvýraznější rozvoj navrhuje první varianta. Počítá s prostorem pro výstavbu, která by mohla pojmout 84 000 až 113 000 nových obyvatel. Velké rozšíření průmyslových areálů má směřovat na pole mezi městskými částmi Tuřany a Chrlice na jihu města. Domy a byty by se podle první varianty návrhu měly stavět hlavně v Líšni a dnešní zahrádkářské kolonii Juranka. Protiváhou k průmyslu má být pro místní obyvatele velká rekreační oblast Jižní jezera. 

Druhá varianta navrhuje na jihu a východě města umírněnější rozvoj, ale také menší rekreační oblast kolem Jižních jezer. Naopak plánuje velký rozvoj mezi Medlánkami a Ivanovicemi a také v okolí Bosonoh. Třetí varianta se liší nejvíc tím, že nepočítá s vedením rychlostní silnice R43. Měla by Brno obejít ze západní strany a za jeho hranicí se napojit na dálnici D1. R43 má být hlavním tahem z Brna na sever, kde dnes čtyřproudá silnice chybí. 

Hromadnou dopravu navrhuje územní plán i v příštích desetiletích stavět hlavně na tramvajích. Trať by se měla prodlužovat na Kamechy, Lesnou, k bohunickému kampusu, do Bosonoh, Řečkovic a Přízřenic a Dolních Heršpic, které nedávno zamýšlely od města se odtrhnout.