Půda v Chropyni je mírně karcinogenní. Pro obyvatele to není nebezpečné

Chropyně - Půda v místech zasažených spadem po požáru v Chropyni je mírně znečištěná karcinogenními látkami. Překročení limitů je tak mírné, že žádným způsobem neohrožuje obyvatele ani zvířata. Zemina obsahuje konkrétně polyaromatické uhlovodíky, které jsou těkavé, a z půdy se tak samy uvolní. Dnes odpoledne by měly být známé i výsledky stavu půdy zaměřené na dioxiny. 

 

„Na základě kompletních podkladů mapujících míru a rozsah znečištění bude občanům vydána zpráva, která bude obsahovat pokyny mimo jiné i k hospodaření na půdě,“ řekl starosta Chropyně Jaroslav Hloušek.

Mírné překročení kritérií znečištění ukázaly i rozbory podzemní vody. Nicméně podle vedoucího radničního odboru výstavby a životního prostředí Jiřího Pospíšila naměřené hodnoty přípustnou hranici překračují nevýznamně a není nutné zahájit průzkum nebo znečištění monitorovat. Výsledky rozborů vzorků kravského mléka místní společnosti Agroječmínek byly negativní.

Požářiště minulý týden opustili vyšetřovatelé a místo nich tam najely demoliční bagry. Na místo nadále dohlížejí dobrovolní hasiči z Chropyně, kteří postupně likvidují skrytá ohniska ohně odkrytá těžkou technikou. Podle mluvčího krajských hasičů Iva Mitáčka se vyšetřovatelům podařilo najít místo, kde požár vznikl, a také zmapovat jeho šíření.

Podle krajské policejní mluvčí Jany Bartíkové vyšetřovatelé zajistili řadu stop. Výsledky jejich expertiz lze očekávat řádově v týdnech až měsících.