V Kroměříži se znovu debatuje, kudy povede nový obchvat

Kroměříž - Dlouho plánovaný obchvat je v Kroměříži opět tématem číslo jedna. Na dnešní schůzi vedení města s obyvateli se řešily další možné alternativy jeho trasy. Proti původně plánované se lidé bouří - prochází totiž blízko biokoridoru kolem rybníku Bagráku a také pozemků, na kterých jejich majitelé chtějí stavět domy či firemní sídla.

Iniciativa Stop jižnímu obchvatu ostře kritizuje připravovanou změnu územního plánu Kroměříže. Ta by městu v budoucnu umožnila stavbu obchvatu v jižní části města. Lidem se ale nelíbí, že by nová silnice protínala území určené k výstavbě a navíc by procházela v těsné blízkosti klidové zóny.

Přestože je nový obchvat výhledově otázkou desítek let, pro majitele pozemků, jichž se možná trasa dotýká, platí stavební uzávěra. Nesmí stavět nové domy, ani rozšiřovat stávající stavby. Petici proti obchvatu už podepsalo tisíc Kroměřížanů.

Proč se obyvatelé bouří?
"Navrhovaná trasa bude znamenat 'zábor' soukromých pozemků, kvalitní zemědělské půdy a dokonce i demolici existujících staveb, (…) přímé narušení roky budovaného biokoridoru umělé nádrže Bágrák, tedy místa, kam míří nezanedbatelný počet občanů města toužících po sportu a rekreaci." Zdroj: stopobchvatu.cz

Ani alternativní varianta není bez komplikací

Veřejnou diskusi mezi vedením města a obyvateli uspořádala kroměřížská radnice koncem března. Po ostré debatě lidem slíbila, že bude dál hledat jiné možné trasy obchvatu. Jako nejpravděpodobnější alternativa se jeví varianta kolem obce Kotojedy navazující na ulici Jožky Stinného. Trasa je však delší než původně navrhovaná a reálně hrozí, že po ní kvůli zajížďce řidiči nebudou jezdit. Navíc by i v tomto případě protínala soukromé pozemky.

Změna trasy by automaticky neznamenala úpravu územního plánu. Vše má v rukou vedení Zlínského kraje. Pokud změnu uzná za opodstatněnou, dostane nová trasa zelenou. Schvalovací proces však trvá minimálně dva roky a po tuto dobu zůstane stavební uzávěra v platnosti.