Liberecká nemocnice hledá firmu, která postaví centrum urgentní medicíny za víc než dvě miliardy korun

Krajská nemocnice Liberec hledá v soutěži firmu, která postaví v jejím areálu šestipodlažní centrum urgentní medicíny s parkovacím domem. Maximální stanovená cena za stavbu je 2,2 miliardy korun bez DPH. Nemocnice je největší v Libereckém kraji a výstavbu centra urgentní péče připravuje už více než deset let.

Vizualizace nového pavilonu v liberecké nemocnici
Zdroj: ČTK Autor: Radek Petrášek

Vypsání soutěže vnímá generální ředitel nemocnice Richard Lukáš jako milník. „Připadá mi to, že teď dáváme dítě v košíku do proudu, ať plave. A doufám, že se nesetká s žádnými víry, jezy a různými překážkami, že propluje bez problémů s antimonopolním úřadem a se všemi dalšími orgány, které na to dohlížejí. Ať jsme skutečně schopni zahájit stavbu třeba v druhém čtvrtletí příštího roku podpisem smlouvy s generálním dodavatelem,“ řekl.

Petr Moos, který má projekt modernizace nemocnice na starost, se neobává, že by nemocnice nedostala nabídku pod maximální cenou. „Původně jsme měli limitní cenu 1,99 miliardy, a když jsme zkoumali, jaký je vývoj v cenách stavebních prací u zdravotních staveb, tak jsme došli k názoru, že těch 200 milionů navíc pokrývá tento pohyb,“ řekl.

Po započtení nákladů na přípravu projektu, přeložky inženýrských sítí, výkupy pozemků, vybavení a pořízení přístrojů by celková cena za nový pavilon s parkovacím domem měla být kolem 3,4 miliardy korun, a to včetně DPH.

Nejdřív má vzniknout parkovací dům s energocentrem

Pokud nenastanou komplikace, stavba by měla být hotová v roce 2025. Jako první přijde na řadu parkovací dům pro 330 aut. „A to proto, že v něm máme energetické centrum. To bude zásobovat celý tento areál,“ řekl Moos.

Teprve až na něj bude možné napojit celou nemocnici, začne stavba samotného pavilonu urgentní péče. Na délku bude mít zhruba 120 metrů, na šířku asi 40 metrů a 27 metrů do výšky. Budou v něm operační sály, laboratoře i lůžková část.

„Celé je to propojeno tak, aby se pacient s lůžkem pohyboval co nejméně, aby zátěž pro organismus pacienta byla co nejmenší. Logistika, ten pohyb pacienta od přijetí až po vlastní propuštění, je to nejkvalitnější, co jsme mohli dát dohromady. A myslím, že v České republice to bude vzorem pro ostatní nemocnice, jak jsou jednotlivé disciplíny urgentní medicíny dobře propojené,“ dodal Moos.

Pavilon urgentní medicíny nemocnice nutně potřebuje. Jednotný příjem dosud nemá, stejně tak ani centrální laboratoře. Nedostatečný je i počet míst k parkování. Činnost nemocnice také komplikuje to, že oddělení jsou rozdělena do 38 objektů, které nevyhovují ani stavebně.

Podstatnou část nákladů za výstavbu zaplatí Liberecký kraj, který je majoritním vlastníkem nemocnice. Vezme si na to i úvěr. Půjčit si chce 1,3 miliardy korun se splatností na deset let. Na výstavbě se budou finančně podílet také menšinoví akcionáři –⁠ města Liberec a Turnov, ale i samotná nemocnice. Ta usiluje i o evropské dotace, zatím má příslib tří set milionů.