Vstup jen po značených stezkách. V Národním parku Podyjí je nové klidové území

V Národním parku Podyjí vzniklo 1. června nové klidové území, kde mohou lidé chodit pouze po značených trasách. Území zahrnuje místa s přírodními jevy, rostlinami a živočichy nejcitlivějšími na rušení člověkem. Návštěvníky tak tato novinka, která vychází z novely zákona o ochraně přírody, ale neomezí. Naopak se nově dostanou na místa, kam dříve nemohli.

Lávka pod vinicí Šobes v NP Podyjí
Zdroj: ČTK Autor: Igor Zehl

Klidové území v Podyjí chrání především zachovalé prostředí říčního údolí Dyje a jejich přítoků. Vymezuje, kam může v národním parku veřejnost jen po značených stezkách.

V Podyjí zahrnuje téměř polovinu jeho území. Síť turistických cest se jeho vymezením podle mluvčího nezmění. V samotném klidovém území je vyznačeno jednatřicet kilometrů tras pro pěší a devět kilometrů cyklotras.

„V ostatních částech národního parku se mohou pěší návštěvníci pohybovat bez omezení. Nově jsou v něm zpřístupněny například lesy kolem vyhlídky Sealsfieldův kámen, části vřesovišť nebo například louka pod Šobesem,“ uved mluvčí správy národního parku David Grossmann.

Klidové území národního parku Podyjí je v terénu označeno na vstupních cestách tabulkami a po obvodu hranice pruhovým značením červené barvy. Přesnou podobu klidového území je možné prostudovat na on-line mapách správy parku.

Klidové území v NP Podyjí
Zdroj: NP Podyjí

Park má nový návštěvní řád

Správa parku také zveřejnila nový návštěvní řád. Po novele zákona o ochraně přírody nově zohledňuje například právě existenci klidového území. Přináší i některé další změny pro návštěvníky.

Cyklisté se mohou po celém národním parku pohybovat jen po značených cyklotrasách, které v Podyjí mají celkovou délku zhruba 80 kilometrů. Pěší naopak mohou využívat všechny značené cesty, a pokud nebudou v klidovém území, mohou se pohybovat i mimo ně. Při pohybu v terénu musejí však sami dbát své osobní bezpečnosti.