Antimonopolní úřad zakázal Ústeckému kraji nákup autobusů. Vyhověl stížnosti dalšího výrobce

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zakázal Dopravní společnosti Ústeckého kraje nákup 161 autobusů značek Scania a Zliner za více než miliardu korun. Podnět podal výrobce autobusů SOR. Úřad rozhodnutí zdůvodnil tím, že jsou rámcové smlouvy na dodávku autobusů v rozporu se zákonem. Ústecký kraj se k rozhodnutí vyjádří ve středu na tiskové konferenci.

Ústecká dopravní společnost uzavřela s dodavateli rámcové smlouvy na dodávky autobusů v délce 10,5 metru a 12 metrů na základě jednacího řízení bez uveřejnění.

„Úřad dospěl k závěru, že rámcové dohody byly uzavřeny v rozporu se zákonem bez předchozího oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo předběžného oznámení, ačkoli byl zadavatel povinen toto oznámení nebo předběžné oznámení uveřejnit,“ uvedl antimonopolní úřad.

Rozhodnutí zatím není pravomocné a lze proti němu podat rozklad k předsedovi antimonopolního úřadu.

Kraj nejprve tendr vyhlásil, už ten ale firma SOR napadla

Ústecký kraj na dodávku autobusů nejprve vyhlásil tendr, už ten firma SOR u antimonopolního úřadu napadla s tím, že v něm jsou nezákonně nastavené zadávací podmínky. Kraj poté soutěž zrušil a obrátil se přímo na Zliner a Scanii. Dopravní společnost pak podepsala smlouvy s dodavateli 28. prosince loňského roku a letos 3. ledna.

Antimonopolní úřad upřesnil, že jednací řízení bez uveřejnění může být při zadávání veřejné zakázky použito, pokud v předchozím otevřeném řízení nedostane zadavatel žádné nabídky nebo podstatně nezmění zadávací podmínky.

„Neobdržení nabídek v předchozím otevřeném řízení si zadavatel způsobil svým postupem, když stanovil zadávací podmínky v tomto otevřeném řízení diskriminačním způsobem, což je z hlediska ustálené rozhodovací praxe nepřípustné,“ stojí ve zprávě úřadu. Konkrétně šlo o stanovení minimální délky autobusu, minimální šířky dveří, minimálního objemu palivových nádrží a minimální kapacity akumulátorových baterií.