Na Bruntálsku vysazují břízu. Má pomoci v rychlejším zalesnění holin po kůrovci

V lesích okolo Města Albrechtice na Bruntálsku zkoušejí dobrovolníci nový postup pro zalesnění holin v Jeseníkách. Ty vznikly jak kvůli suchu a přemnoženému kůrovci, tak kvůli špatné druhové skladbě lesa. Podle mluvčího Hnutí Duha Jana Piňose budou dobrovolníci vysazovat na odlesněných místech břízy, které mají pomoci v následném uchycení buků či jedlí.

Kůrovcová kalamita
Zdroj: ČTK Autor: Jaroslav Ožana

Podle Piňose považovali lesníci donedávna břízu téměř za „plevel“ a z pasek ji často vyřezávali, aby uvolnili prostor smrkům. „Nyní v době největší krize v lesích je bříza jako přípravný strom velmi užitečná pro své malé nároky a odolnost i budoucí kvalitní les. Bříza může na holinách rychle zajistit půdu proti jejímu rozpadu a erozi,“ uvedli zástupci Hnutí Duha.

Na dvě desítky dobrovolníků z celé republiky tak bude po celý týden pomáhat s výsevem březových semen.

„Podporu ozdravění lesů vyjádřilo dosud přes 15 tisíc lidí na internetu pod výzvou Zachraňme lesy, ale i stovky lidí na Týdnech pro les a divočinu, kteří již odpracovali desetitisíce hodin práce pro naše lesy.“

Jan Skalík

koordinátor kampaně Zachraňme lesy

„Rychle rostoucí bříza, která se uchytí, zajišťuje podporu pro další stromy, které vyrůstají v jejím zástinu. V parnu a na rozsáhlých holinách je totiž jinak naděje na přežití pro cílové dřeviny, jako je buk či jedle, výrazně snížená. V Jeseníkách už buky čerstvě vysazené na kalamitní holiny usychají,“ řekl Piňos.

 Lesy Města Albrechtice o celkové rozloze 297 hektarů patří mezi porosty výrazně zasažené kůrovcovou kalamitou. „Vážíme si spolupráce s Městem Albrechtice, jehož zástupci projevili zájem vyzkoušet, jakým způsobem může pomoci rozprašování semen břízy při zalesňování kalamitních holin,“ uvedl koordinátor kampaně Zachraňme lesy Jan Skalík.