Ostravské vodárny bojují se zdatným nepřítelem. Potkani přežijí i pád z deseti metrů

Snížit počet potkanů v městské kanalizační síti chtějí Ostravské vodárny a kanalizace (OVAK). Při jarní části deratizace položí celkem 8000 nástrah, a to v nejvíce osídlených částech města: v obvodě Ostrava-Jih, Porubě a centru. Do deratizace podnik každoročně dává stovky tisíc korun, letos ale náklady přesáhnou milion, protože se kromě lokální dělá i plošná.

Pět dní až dva týdny od položení nástrah jejich účinnost zkontrolují specialisté a rozhodnou, zda je nutné jed dosypat. OVAK letos nástrahami pokryje tři čtvrtiny celé spravované sítě. Za celý rok chce podnik položit přibližně 15 tisíc nástrah.

Potkani jsou velmi houževnatí, přežijí pád z více než desetimetrové výšky a umí plavat několik dnů bez odpočinku. Dožívají se až tří let a jeden pár může za rok přivést na svět až 2000 potomků. V městské aglomeraci může dosáhnout jejich poměr k lidem až 5:1. Je zároveň přenašečem řady nebezpečných nakažlivých nemocí. Od myšího tyfu, krysí skvrnivky, leptospirózy, salmonelózy až po tuberkulózu, tularémii a Weilovu žloutenku.

Deratizaci OVAK provádí například na sídlištích, v okolí stánků s rychlým občerstvením, v okolí popelnic a podobně. „Ke zvýšenému výskytu potkanů bohužel ve velké míře přispívají sami obyvatelé, kdy do kanalizace často splachují zbytky jídel. Svým dílem k tomu přispívají i poslední dobou populární drtiče odpadků používané v kuchyních, které jsou však pro vypouštění odpadu do kanalizace pro veřejnou potřebu v rámci města Ostravy zakázány,“ sdělili zástupci firmy. 

„Potkani tak mají v kanalizaci ideální podmínky a jejich vyhubení je obtížné. Při plošné deratizaci není populace potkanů v kanalizaci zcela vyhubena, ale drží se na únosné míře,“ uvedla mluvčí Ostravských vodáren a kanalizací Radka Vanková.

Vodohospodáři proto apelují na Ostravany, aby do záchodu nesplachovali zbytky jídel a rozpuštěné tuky ze smažení, které potkanům slouží jako potrava. Informace o místech, kde se ve stokách potkani vyskytují, má podnik především od svých zaměstnanců, uvítá ale i podněty od obyvatel.

Lidé mohou informace o výskytu potkanů oznámit na zákaznické lince 848 100 700 nebo elektronicky pomocí kontaktního formuláře na stránkách www.ovak.cz.

Stovky milionů korun do sítě

OVAK letos investuje do zlepšení stavu vodohospodářské infrastruktury v Ostravě minimálně 376 milionů korun. Značná část této sumy míří na rekonstrukci kanalizačního sběrače B do Radvanic. Zbylé peníze firma investuje hlavně do oprav, sdělila mluvčí společnosti OVAK Radka Vanková.

Výstavba sběrače do Radvanic potrvá až do listopadu 2020. Předpokládá se, že bude stát 188 milionů korun. Spolufinancuje ji ministerstvo financí z programu na likvidaci důlních škod. 

„Stavba má zásadní dopad na způsob odkanalizování přilehlých oblastí a likvidaci volných výustí do vodoteče.“

Radka Vanková

mluvčí společnosti OVAK

Sanovat se bude také kanalizační potrubí od domova pro seniory Na Kamenci ve Slezské Ostravě, v Bohumínské ulici k Slezskoostravskému hradu a dál až po léčebnu dlouhodobě nemocných v Radvanicích. 

OVAK dodávají vodu přibližně 300 000 obyvatelům Ostravy a okolí. Loni firma vytvořila čistý zisk 89,3 milionu korun, o 1,4 milionu (1,6 procenta) vyšší než v roce 2016. Nadpolovičním vlastníkem OVAK je francouzská společnost Suez Environnement. Druhým největším akcionářem je město Ostrava, kterému patří 28,55 procenta akcií.

Vodovodní síť společnosti je dlouhá přes 1400 kilometrů a kanalizační téměř 900 kilometrů. Ostravské vodárny provozují na území města šest úpraven vody a čerpacích stanic. Podnik má téměř 400 zaměstnanců.