ArcelorMittal začal jednat o prodeji huti v Ostravě. Do konce roku má být jasno

Skupina ArcelorMittal začala jednat s potenciálními zájemci o její huť v Ostravě i další podniky v Evropě. Ty skupina nabídla jako kompenzační balíček v souvislosti s koupí italské ocelárny Ilva. 

Proces prodeje navrhovaných podniků by měl být uzavřen do konce roku, sdělila mluvčí ArcelorMittalu Ostrava (AMO) Barbora Černá Dvořáková.

„Přestože je schválení akvizice pro skupinu ArcelorMittal pozitivní zprávou, přináší také potvrzení nutnosti prodeje několika evropských podniků včetně ostravské huti do konce roku 2018,“ uvedl generální ředitel AMO Ašók Patil.

Ostravská huť se podle něj bude prodávat jako fungující výrobní podnik, aniž by se snižovala její výrobní kapacita nebo počet pracovních míst. „V rukou nového majitele bude i nadále provozována naplno a udržitelně, aby mohla vytvořit silnou konkurenci,“ uvedl Patil. 

Ilva je největší ocelárnou v Evropě. Aby rozptýlil obavy Evropské komise, že převzetí Ilvy naruší hospodářskou soutěž a povede ke zvýšení cen, ArcelorMittal navrhl, že jako kompenzaci prodá své hutě v Ostravě a některé další aktivity v Itálii, Rumunsku, Makedonii, Lucembursku a Belgii.

„Aby při procesu prodeje nedošlo k narušení hospodářské soutěže v Evropě a ke snížení konkurenceschopnosti prodávaných podniků, týmy, procesy a systémy skupiny ArcelorMittal a prodávaných podniků budou odděleny,“ uvedla Černá. Až do dokončení prodeje bude ostravskou huť nezávisle na skupině ArcelorMittal řídit správce odděleného majetku. Vedení skupiny ho jmenuje v následujících dnech.

„Správce odděleného majetku bude vystupovat v roli generálního ředitele a bude podléhat kontrole kontrolního správce, který se bude zodpovídat přímo EK a jehož jmenování musí EK potvrdit. Během režimu odděleného řízení a správy se zaměstnanci ArcelorMittal nebudou angažovat v odprodávaných podnicích a naopak. Mezi ArcelorMittal a odprodávanými podniky se taktéž nebudou vyměňovat citlivé informace.“

Barbora Černá Dvořáková

mluvčí ArcelorMittalu Ostrava (AMO)

Odboráři mají obavy z několika věcí. „Obchod, nákup, prodej, to všechno běží v současnosti přes korporátní linii. Máme obavy, aby některé naše zakázky nekončily třeba v Polsku, to zaprvé. A za druhé máme tady věci, jako jsou třeba emisní povolenky, které vlastníme jako firma, a tady máme třeba obavy, aby se nedostaly pryč,“ řekl již dříve předseda Základní organizace OS KOVO v AMO Vítězslav Prak.

ArcelorMittal má v Moravskoslezském kraji 6500 zaměstnanců. Ročně vyrábí přes dva miliony tun oceli zejména pro stavebnictví a strojírenství. Své výrobky vyváží do více než 40 zemí. V roce 2016 vytvořil AMO čistý zisk 1,308 miliardy korun a tržby 28,786 miliardy korun. Někdejší Nová huť patří do skupiny Lakšmí Mittala od roku 2003.

Video Události
video

Události ČT: ArcelorMittal by podle odborářů měl mít nového vlastníka na začátku příštího roku