Lesníky do lesů, ne do továren. Firma dá dva miliony, aby udržela učně v oboru

V lesnictví chybí kvalifikovaní dělníci. Podle Lesů České republiky, které se starají o většinu lesů v zemi, totiž po získání výučního listu začne naprostá většina absolventů lesnických oborů pracovat mimo obor. Podnik proto přišel s nabídkou speciálních prospěchových stipendií, která mají učně v lesnictví udržet. Uvolnil na to dva miliony korun.

Video Události v regionech (Brno)
video

Stipendia pro studenty lesnických oborů

František Veverka a Adam Straka sice oba studují lesnický obor na bzeneckém učilišti, svou budoucnost ale vidí každý úplně jinde. „Chtěl bych pracovat v lese s pilou, těžbu dělat, převážet dřevo nebo lézt na stromy pro semena,“ řekl učeň SOŠ Bzenec Adam Straka. Jeho spolužák František se ještě nerozhodl, co bude po škole dělat. „Možná půjdu asi dělat někam do továrny,“ přemýšlí.

Stipendium má mladé udržet dva roky v oboru

Právě žáci, jako je František, v tomto oboru převažují. Podle Lesů ČR absolvuje lesnická učiliště ročně 125 žáků, v oboru zůstává ale jen 30 procent z nich. Podnik proto přišel s novým stipendijním programem, který má učně u lesnictví udržet. „Stipendia jsou určená pro všechny žáky lesnických učňovských škol, v letošním roce je to pro žáky druhých a třetích ročníků, ti získávají měsíčně 1500 korun,“ vysvětlila mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

Uchazeči o stipendium ale musí splnit několik podmínek. Kromě dobrého průměru z odborných předmětů a bezproblémové docházky musí absolvovat taky dvoutýdenní praxi v lesnictví. A co je nejdůležitější, po dobu dvou let od ukončení školy pracovat v oboru.

Pro dělníky před důchodem je práce v lese těžká

Takové absolventy by uvítal třeba ředitel lesního závodu v Židlochovicích. Na dělnických pozicích tam pracují téměř tři stovky lidí, studenti po škole jsou mezi nimi ale minimálně, což přináší problémy. „Zejména v oblasti těžebních činností je problematické u těch lidí blížících se důchodovému věku udržet to pracovní tempo, takže zejména tam bychom ty absolventy učiliště uvítali,“ řekl ředitel Lesního závodu Židlochovice Miroslav Svoboda. Závodu by pomohlo, kdyby díky stipendiím získal alespoň tři absolventy ročně. Otázkou ale zůstává, jestli by po dvou povinných letech u práce v lesnictví zůstali.

Učňům posílají miliony i kraje 

Prospěchová stipendia poskytují žákům různých učňovských oborů i kraje. V Jihomoravském kraji  mohli částku od patnácti tisíc do dvou a půl tisíce korun získat žáci čtrnácti odborných středních škol oborů vzdělání ukončených výučním listem jako například nástrojař, klempíř, pekař, kominík, malíř nebo podlahář. Za sedm let kraj vyplatil přes osmnáct milionů korun.

Zlínský kraj podpořil řemeslné obory Od roku 2012 do 2017 částkou přes jednadvacet milionů korun. Kraj podporuje řemesla i dalšími finančními příspěvky.

Kraj Vysočina vyplatil od roku 2010, kdy byl systém motivačních stipendií zaveden, úspěšným žadatelům přes sedmnáct milionů korun.