Biomasa v elektrárnách stále častěji nahrazuje uhlí. Českými premianty jsou kotle v Hodoníně

České elektrárny produkují stále více proudu z dřevní štěpky. Největší množství v loňském roce vyrobila elektrárna v Hodoníně. Pro okolí to znamená především čistší ovzduší. Teplem navíc zásobuje celý Hodonín a slovenské město Holíč.

Video Události v regionech (Brno)
video

Spalování biomasy v Hodoníně

Hodonínská elektrárna byla jedna z prvních, která v roce 2006 se spalováním biomasy začala. Postupně se zmodernizovala a rozšířila. V současné době do ní míří denně sedmdesát kamionů s rozdrceným dřevem. Většinou jsou to zbytky po těžbě nebo zpracovaný dřevěný odpad ze sběrných surovin. Do Hodonína ji vozí i z oblastí, které jsou vzdálené přes sto kilometrů.

Důležitá je ekologičnost spalování

Vzorek směsi nejdřív zkontrolují v laboratoři, kde se stanovuje především kvalita dřeva.„Klademe důraz na ekologičnost spalování. S biomasou občas přicházejí i nečistoty a to musíme eliminovat,“ vysvětlil generální ředitel ČEZ Teplárenská Petr Hodek.

Kvalitní dřevní štěpka putuje do speciálních zásobníků. Z nich se pak přikládá do obřích kotlů. Za hodinu v nich shoří asi padesát tun, což je náklad dvou plných kamionů.

V Hodoníně se ze štěpky vyrábí nejvíc elektřiny v republice. Její celkové množství by vystačilo na pokrytí více než dvou set tisíc domácností. „Elektrárna je schopná vyrobit elektřiny ještě víc. Záleží na dostupnosti suroviny,“ řekl Petr Hodek, který považuje biomasu za palivo budoucnosti.

Dostatek štěpky i v budoucnu zajistil kůrovec 

„Štěpka je samozřejmě v nějakém množství dostupná, ale je dáno trhem, kolik toho je určeno pro energetiku a kolik pro jiné sektory. Například pro výrobu dřevotřísek,“ vysvětlil ředitel Energetického ústavu FSI VUT Jiří Pospíšil. Následující roky by ale štěpky mělo být dost, hlavně kvůli suchu a kůrovcovým kalamitám. Pokud by došla, muselo by se do kotlů začít zase přikládat víc uhlí.