Pole i louky patří Bučovicím, rozhodl soud. Katolíci na ně nemají restituční nárok

Pozemky, o které v padesátých letech přišla bučovická římskokatolická farnost kvůli pozemkové reformě, patří obci. Nepravomocně o tom rozhodl Okresní soud ve Vyškově s tím, že nemovitosti přešly v devadesátých letech z majetku státu do majetku obce v souladu se zákonem. Církev je proto v restitucích nemůže nárokovat.

Video Události v regionech (Brno)
video

Okresní soud rozhodl o ponechání pozemků Bučovicím

Více než 264 tisíc metrů čtverečních pozemků, především orné půdy, luk a polních cest, zůstávají Bučovicím. A to i přesto, že zdejší římskokatolická farnost jejich odebráním za komunistického režimu podle soudu utrpěla křivdu.

O rozsudku rozhodl rozdíl ve dvou slovech – převod a přechod. Pokud by stát pozemky v 90. letech převedl smlouvou, církev by na ně měla jako restituent nárok. Jenže v případě Bučovic pozemky přešly ze státu na obec zákonem. K tomuto výkladu ve sporech o restituce se už dříve přiklonil Nejvyšší i Ústavní soud.

Církev se snažila domoci rozhodnutí, že k přepisu pozemků na obec nikdy nemělo dojít, a tak jsou pozemky stále státní – a má na ně nárok v rámci restitucí. „V případě přechodů majetku už je jasné, že církve v takových sporech uspět nemohou,“ řekla soudkyně Okresního soudu ve Vyškově Pavla Kohoutková.

Červeně jsou vyznačeny pozemky, o které vede církev spor
Zdroj: MÚ Bučovice

Ale ani v případě, že by šlo o převod a soud by dnes dal církvi za pravdu, by farnost pozemky nezískala – vypršela jí totiž lhůta, do kdy o ně mohla Státní pozemkový úřad ze zákona požádat. Protistrana také argumentovala tím, že finanční vyrovnání a náhrady církvím už byly vyplaceny. Rozsudek zatím není pravomocný, Brněnské biskupství se proti němu může odvolat ke krajskému soudu do 15 dní od přijetí rozhodnutí.