Unikátní 3D model Prašné brány poslouží k její revitalizaci

Prašnou bránu v Praze obléhají v těchto dnech odborníci, kteří mají posoudit míru poškození vnějšího pláště věže a posbírat data pro budoucí opravu. K dokumentaci fasády využívají takzvanou fotogrammetrii, tedy skládání 3D obrázku věže z digitálních fotografií. Podle současných odhadů by rekonstrukce budovy mohla začít na podzim příštího roku.

Video Studio 6
video

Studio 6: Odborníci digitálně snímají Prašnou bránu

„Brána není v úplně utěšeném stavu, protože některé zdobné prvky jsou natolik rozvolněné, že by mohly každou chvíli vypadnout, proto je třeba je vyjmout,“ uvedl ke stavu fasády Prašné brány kurátor věží Muzea Hlavního města Prahy Karel Kučera. Podle jeho slov už musel být povrch věže přikryt bezpečnostní sítí. Pískovec, který tvoří vnější plášť Prašné brány, narušily povětrnostní vlivy i zplodiny v ovzduší.

Podle geodeta Jiřího Vidmana, který fotogrammetrii Prašné brány provádí, jde o relativně novou metodu, protože digitální fotografie dosáhla potřebné přesnosti až v posledních letech. „Jde o metodu takzvané optické korelace. Je založena na digitálních fotografiích, z velkého počtu fotografií lze pak zkonstruovat přesný trojrozměrný texturovaný model věže, z něhož se pak dělají další návazné výkresy,“ upřesnil.

Věž není třeba uzavřít

Fotografie pořizuje Jiří Vidman z plošiny, která jej vynese podle potřeby až k ochozům věže. Geodet přiblížil, že pořízení fotografií jde poměrně rychle, zabere zhruba několik hodin. „Následné zpracování v počítači pak ale trvá hodiny až několik dní,“ upřesnil.

Odborníci se budou průzkumu zevnějšku Prašné brány věnovat až do 17. listopadu. Fotogrammetrie pláště pak poslouží k plánu celkové revitalizace věže. Smyslem celého projektu je také podrobné prozkoumání způsobu stavby a všech oprav, které poslouží k lepšímu vyhodnocení metod rekonstrukce. Všechny průzkumné práce probíhají a budou probíhat za běžného provozu bez uzavření věže.

Kromě restaurátorských prací na fasádě věže čeká Prašnou bránu rekonstrukce vnitřních prostor, kde je nutné vyměnit elektroinstalaci a zesílit podlahy. Kvůli jejich nosnosti nebylo zatím možné umístit do interiéru věže stálou expozici.