Olomoucká radnice hledá desítky dětí. Nedostavily se k povinnému vzdělávání

V Olomouci se snaží domluvit rodičům desítek dětí, nepřihlásili je totiž k povinnému předškolnímu vzdělávání. K pondělku zde rozeslali více než stovku upomínek.

Video Povinná docházka už od 5 let
video

V Olomouci se snaží domluvit rodičům, kteří neposlali dítě do školky

Na olomouckém magistrátu museli kvůli novému nařízení zaměstnat další pracovnici, která se stará o docházku dětí. „Rodičům a zákonným zástupcům dětí jsme rozeslali už 106 upomínek,“ potvrdila referentka přestupků Žaneta Černá.

Dohledat ještě musejí asi 40 dětí. Není u nich totiž jasné, zda se k předškolnímu vzdělávání skutečně dostavují. 

Podle ředitelky mateřské školy Michalské stromořadí Věry Žižlavské ale nebývají s docházkou dětí potíže. „Chodily k nám i děti z jiných obcí. Na úřadě jsme pouze museli nahlásit, že si docházku plní v této mateřské škole,“ uvedla.

Povinné předškolní vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy, které začalo platit od letošního září, vítá Dineke Štěrbová. „Jsem cizinka, Holanďanka a doma mluvíme jen holandsky. Pro naše děti je důležité, aby se učily česky,“ dodala.

Rodiče si mohou zvolit individuální plán

Do mateřských  škol musí být nově zapsány všechny děti, kterým bude nejpozději 31. srpna pět let. Rodičům, kteří dítě do školky každý den vodit nechtějí, umožňuje zákon individuální vzdělávání dítěte doma nebo třeba v nějakém dětském klubu. Musí ale své dítě přivést k přezkoušení v termínech, které školka určí.

Letos se změnila také práce pedagogicko-psychologických poraden v souvislosti s inkluzí ve školách, učitelé by zároveň měli být lépe chráněni před šikanou. Školní rok s sebou přinesl rovněž řadu novinek a úprav ve stávajících předpisech. Týkají se většiny stupňů vzdělávání, od mateřských škol až po vyšší odborné školy.