U vjezdů do Bohumína budou kamery. Město chce ještě více snížit počet trestných činů

Už čtvrtým rokem v Bohumíně klesá kriminalita. Zatímco před čtyřmi lety zaznamenali policisté přes 700 trestných činů, loni už jich bylo o téměř polovinu méně. Zvýšila se také objasněnost, dosáhla na 59 procent. Novinkou, která má napomoci dalšímu snížení trestné činnosti ve městě, budou kamery umístěné u vjezdů do Bohumína.

Služebna bohumínské městské policie
Zdroj: Pavel Čempěl

Pro letošní rok připravilo město hned několik novinek v oblasti zvýšení bezpečnosti. Kamerový systém se do září rozšíří o nové kamery za necelých 400 tisíc korun. Objeví se u vjezdů do Bohumína - v Záblatí, ve Skřečoni a také u nájezdu k dálničnímu přivaděči v Šunychelské ulici.

V ulicích města se už 26 let pohybují strážníci. „Rozšiřujeme také kamerový systém a dva roky ve městě působí také asistenti prevence kriminality,“ sdělil starosta Bohumína Petr Vícha (ČSSD).

Loni se v Bohumíně stalo za prvních sedm měsíců přes 320 trestných skutků, letos jich policisté do července napočítali jen 240. Poklesly především krádeže a vloupání. I objasněnost je nadprůměrná, a to 57 procent.

„Pokles trestné činnosti v Bohumíně není samozřejmý, v nedaleké Orlové naopak evidují nárůst trestných činů a policisté jich do letošního července řešili už 450. Proto jsem velmi rád, že v Bohumíně klesla kriminalita ještě více než v okolí,“ sdělil Vícha.

Nová pozice: Operátor kamer

Od března se navíc městská policie rozrostla o operátora policejních kamer, který podrobně sleduje dění v bohumínských ulicích a naviguje muže v terénu.

Kamery patří už dvacet let k největším pomocníkům bohumínských strážníků. Pracují s nimi  nejen v centru Bohumína, ale také v jeho městských částech. Díky nim odhalí ročně desítky deliktů. Pomáhají při zjišťování přestupků, jako jsou drobné krádeže a dopravní nehody, nebo při přivolání první pomoci u zdravotních problémů. Záznam z nich je navíc k dispozici ve vysokém rozlišení až 30 dní zpětně a je propojen s monitorovacím zařízením bohumínské státní policie.

„Až dosud monitoroval kamery pouze dozorčí na služebně, ale v záplavě dalších úkolů neměl šanci dění na všech 23 kamerách uhlídat, proto jsme přistoupili ke zřízení pozice operátora. Tu vykonává státem dotovaný asistent prevence kriminality. Po dohodě s úřadem práce jsme jejich počet navýšili z osmi na devět lidí. Kamery sleduje od brzkého rána do pozdních odpoledních hodin, pak už předává štafetu dozorčímu.“

Roman Honysz

zástupce ředitele bohumínské městské policie

V počátcích si strážníci museli vystačit se třemi kamerami. Postupně se ale jejich počet navyšoval. Šlo však o staré analogové přístroje, propojené dráty rozvěšenými na sloupech. Digitální revoluce nastala v roce 2012, kdy radnice vložila dva miliony korun do digitalizace kamerového systému.

Dráty nahradily optické kabely vedené pod zemí a obměny se dočkaly všechny kamery. Natáčejí v barvě a umí se otočit o 360 stupňů. Momentálně Bohumín disponuje 23 kamerami, do konce roku jich bude 26. 

Činnost strážníků stojí Bohumín ročně téměř 30 milionů korun. Zaměstnává 39 městských policistů a už druhým rokem také asistenty prevence kriminality, na jejichž činnost má vyčleněny další dva miliony korun. Projekt asistentů z větší části dotuje úřad práce, zbytek nákladů hradí město.

„Stejně jako u veřejně prospěšných pracovníků platí mzdu asistentům prevence kriminality úřad práce. My přispíváme pouze na jejich výstroj a zároveň na jejich odměny, kterými je chceme motivovat k práci. Z úřadu práce totiž dostávají minimální mzdu,“ upřesnil ředitel bohumínské městské policie Karel Vach.